MIND Rama 2 - Sathorn
Dynamic & Modern Approach for Urban Living
ยกระดับชีวิตเมืองไปอีกขั้น บ้าน 3 ชั้นดีไซน์ใหม่ ความสุขแนวตั้ง เพื่อ 27 ครอบครัว
อสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพ

AP (Thailand) - เอพี (ไทยแลนด์) เพราะ AP เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ามนุษย์แต่ละ Lifestyle มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน การส้รางที่อยู่อาศัยในวันนี้ไม่ใช่การตอบโจทย์เพียงแค่มิติเรื่องฟังก์ชั่นการใช้งานเท่านั้น แต่วิธีคิดในการออกแบบ AP SPACE คือการบวกฟังก์ชั่นเข้ากับความฝัน รสนิยมและอุดมคติในการใช้ชีวิต เพื่อมอบ Space Design ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์แบบคุณที่สุด อสังหาริมทรัพย์