รายละเอียดโครงการ

 
 
ชื่อโครงการ

Aspire Condominium Rama4

ที่ตั้งโครงการ

ถ.พระราม4 และ ถ.อาจณรงค์ ตรงข้าม ม.กรุงเทพ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการประมาณ 6-2-18 ไร่

ลักษณะโครงการ

อาคารชุดพักศัย 1 อาคาร จำนวน 2 ทาวเวอร์, North Wing สูง 32 ชั้น, South Wing สูง 27 ชั้น ชั้น G เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารที่จอดรถ


ทาวเวอร์ NW

ชั้น 2

เป็นอาคารที่จอดรถ

ชั้น 3-5

เป็นชั้นที่จอดรถและที่พักอาศัย

ชั้น 6

เป็นชั้นที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

ชั้น 7-31

เป็นชั้นที่พักอาศัย

ชั้น 32 เป็นชั้นสิ่งอำนวยความสะดวก

ทาวเวอร์ SW

ชั้น 2 เป็นอาคารที่จอดรถ
ชั้น 3-5 เป็นชั้นที่จอดรถและที่พักอาศัย
ชั้น 6 เป็นชั้นที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ชั้น 7-26 เป็นชั้นที่พักอาศัย
ชั้น 27 เป็นชั้นสิ่งอำนวยความสะดวก

 

จำนวนยูนิต 1,432 ห้อง และ ร้านค้า 5 ร้าน

แบบห้อง

5แบบ (A, B, C, D และ E)

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า