ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษ
แนวคิด

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

Aspire Condominium Ngamwongwan

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน )

ที่ตั้งโครงการ

ถนนงามวงศ์วาน ติดซอยชินเขต 1

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการประมาณ 9-3-40 ไร่

ลักษณะโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร จำนวน 3 ทาวเวอร์, North ทาวเวอร์ สูง 28 ชั้น, South ทาวเวอร์ สูง 28 ชั้นและอาคารจอดรถ, ชั้น 9 เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่อาคารประมาณ 68,480 ตารางเมตร พื้นที่ขายโดยรวมโดยประมาณ 41,322 ตารางเมตร
ทาวเวอร์ N
ชั้น G เป็นร้านค้า, พื้นที่บริการ และนิติบุคคลอาคารชุด
ชั้น 2-28 เป็นที่พักอาศัย
ทาวเวอร์ S
ชั้น G เป็นร้านค้า, พื้นที่บริการ และนิติบุคคลอาคารชุด
ชั้น 2-28 เป็นที่พักอาศัย

จำนวนยูนิต

1,458 ห้อง และ ร้านค้า 6 ร้าน

แบบห้อง

2แบบ (A และ B)
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
ปรับสมดุลชีวิตเมืองปรับสมดุลชีวิตเมืองปรับสมดุลชีวิตเมืองปรับสมดุลชีวิตเมือง
แบบห้อง
TYPE A
TYPE B
แปลนอาคาร
ความคืบหน้าโครงการ ปรับปรุงล่าสุด : OCTOBER, 2017
* โครงการจะถูกปรับความคืบหน้า ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
100%
งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
งานระบบ

Subscribe project's news

พิกัด (13.85497,100.54832)
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ข้อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดง เพื่อสื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า