Promotion


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สนใจห้อง Resale ราคาดี
*เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
แนวคิด
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ
Aspire พระราม 9
เจ้าของโครงการ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน )
ที่ตั้งโครงการ
ซอยพระราม 9 แยก 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ
4 ไร่ 2 งาน 48.3 ตารางวา (1,848.3 ตารางวา)
พื้นที่ส่วนกลางประมาณ
17,000 ตารางเมตร
ลักษณะโครงการ
อาคารจำนวน 1 หลัง ประกอบด้วย
ตึก A สูง 23 ชั้น แบ่งเป็น
ห้องชุดสำหรับพักอาศัยจำนวน 374 ห้อง
ห้องชุดสำหรับพาณิชย์จำนวน 1 ห้อง
ตึก B สูง 25 ชั้น แบ่งเป็น
ห้องชุดสำหรับพักอาศัยจำนวน 289 ห้อง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
แบบห้อง

1 Bedroom

TYPE A - AA10
TYPE A - BA13
TYPE A - BA14
TYPE A - BA15
TYPE A - BA16
TYPE B - AB6
TYPE B - AB9
TYPE B - AB12
TYPE B - AB13
TYPE B - AB14
TYPE B - AB15
TYPE B - AB16
TYPE B - BB2
TYPE B - BB3
TYPE B - BB4
TYPE B - BB5
TYPE B - BB6
TYPE B - BB9
TYPE B - BB12

2 Bedroom

TYPE C - AC1
TYPE C - AC7
TYPE C - AC8
TYPE C - BC7
TYPE C - BC10
TYPE D - AD11
TYPE D - AD17
TYPE D - BD1
TYPE D - BD11
TYPE D - BD17
แปลนอาคาร
ความคืบหน้าโครงการ ปรับปรุงล่าสุด : DECEMBER, 2014
* โครงการจะถูกปรับความคืบหน้า ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
100%
งานโครงสร้าง
100
งานสถาปัตยกรรม
100
งานระบบ
100

Subscribe project's news

พิกัด (13.755799,100.567294)
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ข้อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดง เพื่อสื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า