ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษ
แนวคิด

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

ASPIRE RATTANATIBET 2

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน )

พื้นที่โครงการ

9-1-91.8 ไร่

จำนวนชั้น

อาคารพักอาศัยสูง 25 ชั้นและอาคารจอดรถ 8 ชั้น รวมเป็น 1 อาคาร

จำนวนยูนิต

1,428 ยูนิตและ 1 ร้านค้า

ประเภทห้อง

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 24.5-30.5 ตร.ม.
2 ห้องนอน* 1 ห้องน้ำ 45.5 ตร.ม.
*1 ห้องนอน 1 ห้องอเนกประสงค์
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก
แบบห้อง
TYPE A
TYPE B1
TYPE B2
TYPE C
แปลนอาคาร
ความคืบหน้าโครงการ ปรับปรุงล่าสุด : OCTOBER, 2017
* โครงการจะถูกปรับความคืบหน้า ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
100%
งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
งานระบบ

Subscribe project's news

พิกัด (13.860185,100.510638)
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ข้อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดง เพื่อสื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า