รายละเอียดโครงการ

 
 
ชื่อโครงการ

Aspire สาทร-ตากสิน

ที่ตั้งโครงการ

ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ

2 ไร่  3 งาน 77 ตารางวา

พื้นที่ส่วนกลางประมาณ

11,500 ตารางเมตร

ลักษณะโครงการ

อาคารจำนวน 1 หลัง สูง 25 ชั้น  ประกอบด้วย

ห้องชุดสำหรับพักอาศัย   จำนวน 546 ห้อง

ห้องชุดสำหรับอาคารพาณิชย์ จำนวน 1 ห้อง

 


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า