แบบบ้าน

 

Type A: 1 Bed 26.00 sq.m.

Type B: 1 Bed 26.00 sq.m.

Type C: 2 Bed 45.00 sq.m.


*ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในห้องเท่านั้น
ห้องที่จำหน่ายไม่รวมการตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ