ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษ
แนวคิด

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

RHYTHM ASOKE

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน )

ที่ตั้งโครงการ

ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา (686 ตารางวา)

พื้นที่จอดรถ

ประมาณ 178 คัน (รวมจอดซ้อนคัน)

จำนวนยูนิต

385 ยูนิต + 1ร้านค้า

ลักษณะโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย สูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ชั้นที่ B1-6 ชั้นลานจอดรถ
ชั้นที่ 1 โถงต้อนรับ, ห้องสำนักงานนิติ,ร้านค้า, ห้องน้ำส่วนกลาง
ชั้นที่ 5 ห้องงานระบบไฟฟ้า
ชั่นที่ 7-36 ชั้นพักอาศัย
ชั่นที่ 7-9,37 ชั้นพื้นที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
ชั้นหลังคา หัองเครื่องลิฟต์, ถังเก็บน้ำและพื้นที่จัดสวน
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
With a rejuvenating energy that flows in from outsideRevitalize your body, spirit, and soul
แบบห้อง

ONE BEDROOM

A2
A3
A6
A7
A10
A12
B4
B5
B11
B13

TWO BEDROOM

C1
C8
C9
แปลนอาคาร
ความคืบหน้าโครงการ ปรับปรุงล่าสุด : SEPTEMBER, 2016
* โครงการจะถูกปรับความคืบหน้า ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
100%
งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
งานระบบ

Subscribe project's news

พิกัด (13.755691855,100.567236649)
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า