ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษ
AP 360°
แนวคิด

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

RHYTHM Sathorn

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน )

ผู้สนับสนุนโครงการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ

ซอยสาทร 21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 91.6 ตารางวา (1,791.6 ตารางวา)

ลักษณะโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยสูง 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น (North Building)
ชั้น B4-B1 ชั้นจอดรถยนต์
ชั้นที่ 1-2 ชั้นโถงล็อบบี้, พื้นที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
ชั้น 3 - 35 ชั้นพักอาศัย
ชั้น 36 - 37 ชั้นพื้นที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารชุดพักอาศัยสูง 41 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น (South Building)
ชั้น B4-B1 ชั้นจอดรถยนต์
ชั้น 1-2 ชั้นโถงล็อบบี้, พื้นที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และห้องนิติบุคคลอาคารชุด
ชั้น 3 - 39 ชั้นพักอาศัย
ชั้น 40-41 ชั้นพื้นที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวก

จำนวนห้องชุดพักอาศัย

910 ยูนิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

North Building
ชั้นที่ 1 โถงรับรอง, Garden
ชั้นที่ 36 สระว่ายน้ำ, Mutipurposed Room, Garden, Sauna (แยก ช-ญ)
ชั้นที่ 37 ห้องออกกำลังกาย ลิฟท์โดยสารความเร็วสูงจำนวน 4 ตัว, ลิฟท์ดับเพลิงความเร็วสูงจำนวน 1 ตัว

South Building
ชั้นที่ 1 โถงรับรอง, Garden
ชั้นที่ 2 สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด
ชั้นที่ 40 สระว่ายน้ำ, Mutipurposed Room, Garden, Sauna (แยก ช-ญ)
ชั้นที่ 41 ห้องออกกำลังกาย ลิฟท์โดยสารความเร็วสูงจำนวน 5 ตัว, ลิฟท์ดับเพลิงความเร็วสูงจำนวน 1 ตัว
ลิฟท์ดับเพลิงจำนวน 1 ตัว สำหรับ ชั้น B4 - 1 ใช้ร่วมกันทั้ง 2 อาคาร

จำนวนที่จอดรถ

ประมาณ 580 คัน (รวมจอดซ้อนคัน)
สิ่งอำนวยความสะดวก
Speed up, slow down: state-of-the-art-sport and leisure facilitiesAn instant of joy that lasts for eternity
แบบห้อง

ONE BEDROOM

NA1
NA6
NA7
NA8
NA9
NB2
NB5
NB10
NB11
NB12
NB13
SA1
SA6
SA7
SA8
SA9
SB2
SB10
SB11
SB12
SB13

TWO BEDROOM

NC3
NC4
SC3
SC4
SC5
แปลนอาคาร
ความคืบหน้าโครงการ ปรับปรุงล่าสุด : MARCH, 2018
* โครงการจะถูกปรับความคืบหน้า ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
100%
งานโครงสร้าง
100
งานสถาปัตยกรรม
100
งานระบบ
100

Subscribe project's news

พิกัด (13.7179,100.51694)
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ข้อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดง เพื่อสื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า