แนวคิด

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

RHYTHM Sukhumvit 42

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน )

ผู้สนับสนุนโครงการ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ

ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 3 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา(1,262 ตารางวา)

จำนวนห้องชุดพักอาศัย

407 ยูนิต

จำนวนที่จอดรถ

ประมาณ 267 คัน (ไม่รวมซ้อนคัน)

ลักษณะโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย สูง 36 ชั้น 1 อาคาร และ อาคารจอดรถ สูง 8 ชั้น
พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 1 อาคาร
อาคารที่พักอาศัย ชั้นที่ 1 เป็นโถงต้อนรับและโถงลิฟต์ สำนักงานนิติ
ห้องน้ำส่วนกลาง ห้องจดอาคารที่พักอาศัย ชั้นที่ 3-35 เป็นที่พักอาศัย
อาคารที่พักอาศัย ชั้นที่ 36 พื่นที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
อาคารจอดรถ ตั้งแต่ชั้น ใต้ดิน 2 ถึงชั้นที่ 8
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
AN URBAN LIVING DREAMCONNECTED TO THE HEART OF NATUREFLOATING INTO AN INFINITE PEACE OF MINDA BRIDGE ONTO THE STUNNING HORIZON
แบบห้อง

ONE BEDROOM

A11
A12
A21
A31
A41
A42
A51
A52
A61
A71
A72

TWO BEDROOM

B11
C11
C12
C21
C22
C31
C32
แปลนอาคาร
ความคืบหน้าโครงการ ปรับปรุงล่าสุด : OCTOBER, 2016
* โครงการจะถูกปรับความคืบหน้า ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
100%
งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม
งานระบบ

Subscribe project's news

พิกัด (13.718942,100.585037)
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ข้อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดง เพื่อสื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า