100
DAYS
OF 1 AP SPACE
เพราะพื้นที่ที่เราออกแบบคือ "พื้นที่ชีวิต" เอพีจึงออกแบบสเปซด้วยความใส่ใจ ผ่านขึ้นตอนต่างๆ กว่า 100 วัน
โดยนักออกแบบและทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สเปซที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
SERENE LIFE
ผู้ที่ดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่หลีกหนีจากความวุ่นวาย มองหาความสุขง่ายๆ กับการใช้เวลาให้ช้าลง
ELSE MIND
กลุ่มที่เป็นผู้ให้ รักครอบครัว ใส่ใจคนรอบข้าง พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
PRECISIONIST
ผู้ที่ให้ความหมายกับทุกรายละเอียดในการใช้ชีวิต นิยมความสมบูรณ์แบบและเห็นคุณค่าของงานฝีมือ
REVOLUTIONER
ผู้ที่ชื่นชอบนวัตกรรมทันสมัย มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่เสมอ
แตกต่าง กล้าที่จะเปลี่ยน
EXPANDEMIC
กลุ่มนี้มองหาเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่ทำให้ตัวตนของตัวเองชัดเจน ใช้ชีวิตอิสระรักการผจญภัยชอบเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ
DAY 2-1
THE PHILOSOPHY
OF AP SPACE
THE SPACE FOR SELF
ทุกการเริ่มต้นของการออกแบบ SPACE เรามีปรัชญาการดีไซน์ที่เรายึดถือ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่
ที่ตอบวิถีชีวิตคนเมืองยุคใหม่ได้ดีที่สุด

SPACE MAXIMIZE
ประโยชน์ใช้สอยเต็มพื้นที่ เพื่อเปลี่ยนแนวคิดด้านข้อจำกัด

SPACE PRIVACY
สเปซ ที่ให้ความสำคัญกับความสงบและความเป็นส่วนตัว

SPACE CONNECT
เชื่อมโยงความอบอุ่นภายในบ้าน และเชื่อมต่อสิ่งสำคัญผ่านทำเลที่ดีที่สุด
นอกเหนือจากการใช้งาน สเปซต้องสามารถตอบสนองทั้งความรู้สึกนึกคิด และทัศนคติ เอพีศึกษาและพัฒนาสเปซที่มีความแตกต่าง เพื่อตอบสนองตัวตนของลูกค้าใน 5 รูปแบบ START QUIZ
DAY  06-30
DISCOVERING UNMET NEEDS
INNOVATION WORKSHOP
เราศึกษาความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างลึกซึ้ง ผ่านการทำวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การไปสังเกตุการใข้งานที่อยู่อาศัยจริง รวมถึงการศึกษาเทรนด์การอยู่อาศัยในอนาคต เพื่อสร้างบ้านที่สามารถรองรับกับความต้องการระยะยาว
เมื่อผ่านขั้นตอนการวิจัยกับลูกค้าแล้ว ไอเดียต่างๆจะถูกนำมาต่อ ซึ่งเอพีให้ความสำคัญกับทุกทีมในการมีส่วนร่วม เราจึงได้นำทีมงานจากทุกฝ่าย ทั้งทีมวิจัย ทีมออกแบบ ทีมขาย ทีมการตลาด ทีมก่อสร้างและทีมให้บริการหลังการขาย
เข้าร่วม INNOVATION WORKSHOP ระดมสมองเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้ คือ DESIGN CONCEPT ที่มีความชัดเจน ครอบคลุม สามารถแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิตของลูกค้าได้ และมีความสร้างสรรค์มากพอที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมแห่งพื้นที่
DAY 41-48
STRATEGIC SPACE
ARRANGEMENT
ในขั้นตอนนี้นักออกแบบของเอพีได้เริ่มออกแบบพื้นที่โดยดูจากฟังก์ชั่นการใช้งานของสเปซต่างๆเป็นหลัก เพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยครบถ้วนสมบูรณ์ตามโจทย์ของ DESIGN CONCEPT โดยเอพี การออกแบบและการคิดจะเป็นจาก INSIDE-OUT หรือพื้นที่ใช้สอยภายในจะเป็นตัวนำไปสู่การออกแบบลักษณะอาคารภายนอก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดการใช้สเปซอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
70%
30%
30%
DAY 49-65
DESIGN DEVELOPMENT
หลังจากได้ฟังก์ชั่นใช้งานหลักของสเปซ นักออกแบบก็จะพัฒนาต่อโดยละเอียดโดยคำนึง CIRCULATION ช่องแสง ตำแหน่ง รายละเอียดความสูงและระยะของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้การใช้งานในบ้านมีความต่อเนื่องลื่นไหล ในขณะเดียวกัน สถาปนิกเอพีก็เริ่มออกแบบลักษณะอาคารภายนอก รวมถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้สอดคล้องกับดีไซน์ CONCEPT และให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อลูกบ้าน
DAY 66-86
AP DESIGN APPROACH
สเปซที่ถูกออกแบบมานั้น ต้องผ่าน DESIGN APPROACH เฉพาะของเอพี เพื่อให้ได้สเปซที่แตกต่าง ผ่านั้นตอนที่ลึกซึ้ง ถูกทดลองหลายต่อหลายครั้ง จนนำมาซึ่งพื้นที่ที่แตกต่างและเป็นแบบฉบับของเอพี
ZERO WASTE SPACE
พื้นที่เชื่อมต่อฟังก์ชั่นนำมาปรับใช้งานให้เกิด UTILIZATION สูงสุด และขนาดของพื้นที่ถูกออกแบบให้พอดีสอดรับกับการใช้ชีวิตอย่างลงตัว
BALANCE OF FEELING & REASON
การคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อยู่อาศัย ความเชื่อมโยงของสมาชิกครอบครัว รูปลักษณ์ของโครงการและพื้นที่ส่วนกลางต้องสะท้อนถึงความภาคภูมิใจของเจ้าของบ้าน
5 SENSES PROVING
ทุกรายละเอียด รวมถึงระบบและวัสดุที่นำมาใช้ ต้องผ่านการพิจารณา 5 ฝ่ายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ENVISION TOMORROW
ไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยแห่งอนาคตอยู่เสมอ
DAY 87-89
PROTOTYPE TESTING
จากขั้นตอนการดีไซน์ เราได้มาซึ่งสเปซหลากหลายทางเลือกซึ่งเอพีจะนำสเปซเหล่านั้นไปทดสอบกับกลุ่ม ตัวอย่างผู้อยู่อาศัย เราพัฒนารูปแบบการทดสอบโดยไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดจากการสื่อสารกับผู้อยู่อาศัย จากโมเดลจำลอง สู่ภาพเสมือจริง หรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง VIRTUAL REALITY ในการให้ลูกล้านได้ทดสอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมจริงที่สุด โดยหลังการทดสอบ นักออกแบบจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปพัฒนาเพิ่มเติม
DAY 100
ONE PERFECT AP SPACE
จากทุกขั้นตอนของ AP DESIGN LAB ผ่านระยะเวลากว่า 100 วัน ผลลัพธ์คือนวัตกรรมพื้นที่ ที่เอพีคิดค้นเพื่อสร้างการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นให้กับลูกบ้าน พร้อมมอบความสุขทั้งทางการใช้งานและทางอารมณ์ผ่านนักออกแบบและทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเอพี มาตลอด 25 ปี
COPYRIGHT © 2016 AP 25 YEARS, ALL RIGHT RESERVED.
  • INTRO
  • DAY 1
  • DAY 2-5
  • DAY 6-30
  • DAY 31-40
  • DAY 41-48
  • DAY 49-65
  • DAY 66-86
  • DAY 87-99
  • DAY 100