Home >  Career >  Open House

เอพี ไทยแลนด์ เปิดบ้านรับ นิสิต นักศึกษา สัมผัสประสบการณ์ ฝึกทำงานจริงอย่างเข้มข้น
เจาะลึกทุกกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กับโครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ที่จะพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมการเรียนรู้อีกหลากหลายที่หาไม่ได้จากห้องเรียน
โอกาสสำคัญสำหรับนักคิดตัวจริงกับการออกแบบ PROJECT & PITCHING ความคิดของน้องๆ ให้เกิดขึ้นจริง
เพื่อ ‘สร้างคุณภาพชีวิต’ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

ยิ่งกว่าการเรียนรู้


กิจกรรม BOOT CAMP และเวิร์คช็อปความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ แบบเข้มข้น พร้อมเรียนรู้หลักสูตร DESIGN THINKING ของจริง (หลักสูตรชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนา และต่อยอดความรู้ก่อนลงมือทำจริง

ลุยดูหน้างาน


ปฏิบัติงาน ON SITE ลงหน้างานจริง เพื่อลุยทุกขั้นตอนของชีวิตจริงในการทำงาน เก็บข้อมูลจากพื้นที่จริงเพื่อศึกษาและต่อยอดในการทำโปรเจกต์ โดยมีโค้ชมืออาชีพให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

คิดโปรเจกต์จริง


หลังจากการเรียนรู้ ลุยลงหน้างานแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำความรู้และข้อมูลทั้งหมด มาร่วมกันออกแบบ PROJECT & PITCHING เพื่อสร้างสรรค์และค้นหา “คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด” ให้เกิดขึ้นในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยโปรเจกต์ที่ถูกใจกรรมการ จะได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศแบบยกทีม

**เมื่อฝึกงานจบน้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตร
และสามารถเก็บชั่วโมงการฝึกงานได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย**

"ปฏิทิน AP
OPEN HOUSE 2019"

กิจกรรม


ช่วงเวลา


1 ต.ค. – 23 พ.ย. 2561

รอบที่ 1 วันที่ 19 พ.ย. 2561 (9.00 -20.00)
รอบที่ 2 วันที่ 26 พ.ย. 2561 (9.00 -20.00)
*เลือกสอบได้รอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
*ลงทะเบียนก่อน 19.00

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1

7 ธ.ค. 2561

การคัดเลือกรอบที่ 2 PERSONAL TEST

5-6 ม.ค. 2562

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

9 ม.ค. 2562
 

AP OPEN HOUSE 2019 – WELCOME CAMP

9 ก.พ. 2562

เริ่มโครงการฝึกงาน AP OPEN HOUSE 2019

3 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2562

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

สิงหาคม 2562

หมายเหตุ วันเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสำหรับผู้สนใจ

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ

CIVIL ENGINEERING


(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

PRODUCT & SERVICE DESIGN


(ไม่จำกัดคณะ และภาควิชา)
1. นิสิต – นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4
2. มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. มีทัศนคติที่ดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

การคัดเลือก

รอบที่ 1
ทำแบบทดสอบออนไลน์
ส่วนที่ 1 แบบตัวเลือก 40 คะแนน
-วัดความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธา
-วัดความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ส่วนที่ 2 แบบบรรยายคำตอบ 60 คะแนน
เปิดทดสอบ 2 รอบ
(เลือกเข้าทดสอบวันใดวันหนึ่ง / มีเวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที)
ส่วนที่ 1 แบบตัวเลือก 30 คะแนน
-วัดความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ 2 แบบบรรยายคำตอบ 70 คะแนน
เปิดทดสอบ 2 รอบ
(เลือกเข้าทดสอบวันใดวันหนึ่ง / มีเวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที)
รอบที่ 2
กิจกรรมทดสอบเดี่ยว (PERSONAL TEST)

สมัครเข้าร่วมโครงการ
คลิก

 

SHARE

ติดต่อสอบถาม

แผนกสรรหาว่าจ้าง

TEL. 02-261-2518 ext. 207, 635

EMAIL: apopenhouse@apthai.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/apthaicareer/