Facility management
สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา
Facility management
CALL SERVICE
หน่วยงานแรกที่จะนึกถึงได้เสมอ ลูกบ้านสามารถโทรปรึกษา แจ้งปัญหาหรือร้องเรียน ตลอดจนการขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะซ่อมแซม ตลอดจนเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ภายในบ้านหรือภายในโครงการ โดยเราจะมีพนักงานรับเรื่องวันธรรมดา ในเวลาทำการ 8.30 - 17.30 น. และสำหรับนอกเวลาทำการนั้น คุณสามารถฝากข้อความเพื่อให้เราติดต่อกลับทันทีในวันถัดไป
SECURITY 24 HOURS SERVICE
ทีมงานประจำเฉพาะแต่ละโครงการโดยมีทีมบริหารงานผู้มีประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบพร้อมดูแลช่วยเหลือ และทำงานให้คุณโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ การซ่อมแซมต่างๆ ปัญหาระบบไฟฟ้าประปา โดยทีมงานจะรับเรื่องจาก Smart Call Service ที่ลูกบ้านได้แจ้งมา และทีมงานจะเข้าพบลูกบ้านทันทีเพื่อช่วยดูแลและแก้ปัญหา
TEAM MANAGEMENT SERVICE
ทีมงานประจำเฉพาะแต่ละโครงการ โดยมีทีมบริหารงาน ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบพร้อมดูแลช่วยเหลือ และทำงานให้คุณโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ การซ่อมแซมต่างๆ ปัญหาระบบไฟฟ้าประปา โดยทีมงานจะรับเรื่องจาก Smart Call Serviceที่ลูกบ้านได้แจ้งมา และทีมงานจะเข้าพบลูกบ้านทันทีเพื่อช่วยดูแล และแก้ปัญหา