นายสมยศ สุธีรพรชัย
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย
• นิติศาตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2558-ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. กรีนพาร์ทเนอร์ โฮลดิ้ง
ให้เช่า ขาย ซื้อ
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
ที่ปรึกษา