นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA.
• กรรมการ Accreditation Program 2/2003

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย)
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น
รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิทอล
โรงพยาบาล
2545-ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2551
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง
บริหารสินทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์