นายพรวุฒิ สารสิน
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pepperdine University, California, U.S.A.
• บริหารธุรกิจบัณฑิต Boston University, U.S.A.
• กรรมการs Accreditation Program 45/2005

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2542-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บจก. ไทยน้ำทิพย์
ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม
ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล
ผลิตและส่งออกสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เดนโซ่ (ประเทศไทย)
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
นำเข้าส่งออก ผลิตรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง
ผลิตเครื่องยนต์ดีเซล ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
ประกอบรถบรรทุก จำหน่ายชิ้นส่วน
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่
ผลิตเบียร์ / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ไทยบริดจสโตน
ผลิตยางรถยนต์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ไทย เอ็ม-ซี
จัดซื้อวัตถุดิบ / ส่วนประกอบและชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์
จำหน่ายรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ไทยออโต้เซลล์
ให้เช่าซื้อรถยนต์ ให้เช่าทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไดเมคกิ้ง
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ รับจ้างผลิตแม่พิมพ์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. มิคูนิ (ประเทศไทย)
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
2553
กรรมการ
บมจ.นวลิสซิ่ง
ให้เช่าทรัพย์สิน รถยนต์ เครื่องจักร