นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Wayne State University, Detroit, Michigan U.S.A
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการ Accreditation Program 30/2004

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอพี (สาทร)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอพี (รัชดา)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์
บริหารโครงการ
2537-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ปทุมวัน แอสเซท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2534-2548
กรรมการ
บจก. บุญชัยโฮลดิ้ง
ขายคอนโดมิเนียม
2537-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง
บริหารสินทรัพย์
2545-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2550
กรรมการ
บมจ. พรีบิลท์
รับเหมาก่อสร้าง
2547-2553
กรรมการ
บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547-2553
กรรมการ
บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-2553
กรรมการ
บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์