นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจบัณฑิต The American Graduate School of International Management (Thunderbird), USA.
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น
รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอพี (สาทร)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอพี (รัชดา)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
สมาคม
2548-ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจก. กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท
นายหน้า ซื้อขายให้เช่า
2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์
บริหารโครงการ
2548-ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
2545-2552
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2549-2550
อนุกรรมการประเมินผล
สถาบันวิทยาการการเรียนรู้
สถาบันวิชาการ
2550-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง
บริหารสินทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์