นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Accreditation Program 84/2010

ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2555-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น
รับเหมาก่อสร้าง
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เดอะ แวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บริหารสินทรัพย์
2544-ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539-ปัจจุบัน
กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บจก. สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์
บริหารโครงการ
2552-2553
กรรมการ
บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง
บริหารสินทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552-2553
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์