บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบในการนำเสนอขายที่ดิน :
1.แผนที่บอกตำแหน่งที่ดินที่ชัดเจน
2. ขนาดที่ดิน
3. ราคาขาย
4. สำเนาโฉนดที่ดิน
5. ระวางที่ดิน
6. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
คุณกนิษฐา แก้วภิรมย์
TEL: 0-2261-2518 ต่อ 571
FAX: 0-2261-2518 ต่อ 326
Email: spi@apthai.com
เวลาในการนำส่งเอกสาร :
จันทร์ - ศุกร์ 9.00 ถึง 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดบริษัท
สถานที่นำส่งเอกสาร :
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
170/57 ชั้น 18 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110
ติดต่อสอบถาม