30 ปี AP

เราเชื่อว่า “บ้าน”
จะเติมพลังชีวิตคุณให้เต็มเสมอ

ตลอด 30 ปี เอพี ไทยแลนด์ ทำงานด้วยความเชื่อว่า “บ้าน” ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่ต้องยืดหยุ่น รองรับความต้องการที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านมีความสุขกับสิ่งต่างๆ รอบตัว และยังสามารถช่วยเอ็มพาวเวอร์ให้ผู้อยู่อาศัย เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้เต็มที่กับทุกความหมายของชีวิต

AP X 30 ILLUSTRATORS

เอพี ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ 30 ศิลปินแนวหน้าของประเทศ มาถ่ายทอดความรู้สึกพิเศษของพื้นที่ส่วนต่างๆ
ในบ้านผ่านงาน illustration ร่วมกันรังสรรค์ “บ้าน” พื้นที่ที่คอยเติมเต็มพลังชีวิตของผู้คนตลอดมา