AP 30X30 YOU ARE MY HOME

เอพี ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ 30 ศิลปินแนวหน้าของประเทศ
มาถ่ายทอดความรู้สึกพิเศษของพื้นที่ส่วนต่างๆ ในบ้านผ่านงาน illustration
ร่วมกันรังสรรค์ “บ้าน” พื้นที่ที่คอยเติมเต็มพลังชีวิตของผู้คนตลอดมาYOU ARE MY HOME COLLECTION

เอพีให้ความสำคัญกับคุณภาพของบ้านเทียบเท่ากับความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในบ้าน เพราะคนที่อยู่ในบ้านสามารถสร้างความสุข และเติมพลังให้กันและกันได้
จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาบอกความรู้สึกดีๆ ผ่านความหมายของส่วนต่างๆ ในบ้าน จากมุมมองของ 30 Illustrators
เพื่อส่งต่อให้กับคนสำคัญที่คอยเติมพลังชีวิตคุณมาตลอด