18/04/2020
ACTIVITIES

AP SOCIETY แบ่งปันคู่มือการใช้แอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง

18/04/2020
ACTIVITIES
AP SOCIETY แบ่งปันคู่มือการใช้แอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง
แนะนำ คู่มือการใช้แอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง

 

  1. ใช้สำหรับทำความสะอาดมือและสิ่งของที่มีการจับ หรือสัมผัส
  2. ฉีดลงบนฝ่ามือหรือสิ่งของ ถูมือให้ทั่ว และเช็ดให้เกลี้ยง
  3. ปล่อยให้แอลกอฮอล์แห้ง ประมาณ 20 วินาที โดยไม่ต้องล้างออก
  4. ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา
  5. ข้อพึงระวัง ห้ามฉีดใกล้เปลวไฟ และหลีกเลี่ยงประกายไฟหลังถูมือเสร็จ

      ห้ามเป่ามือขณะมือยังมีแอลกอฮอล์กับเครื่องเป่าแห้งโดยเด็ดขาด

 

TIP : ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป และควรรอให้แห้งเอง

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันเชื้อไวรัส Covit-19


ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้ได้ที่

Facebook : AP Thai

Instagram : AP_Society

#APTHAI #APTHAISOCIETY

Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top