25/06/2019
ACTIVITIES

Grow 101

25/06/2019
ACTIVITIES
Grow 101
AP WORLD PROJECT GROW ให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวคิดเรื่องพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รวบรวมภาพความประทับ จากงาน GROW101 ที่ร่วมส่งมอบประสบการณ์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านเอพี เรียนรู้การปลูกต้นไม้สายพันธุ์ที่สามารถช่วยกรองอากาศได้ดี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจดีๆของเอพีจาก AP WORLD PROJECT GROW โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวคิดเรื่องพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมต้อนรับลูกบ้านด้วยของที่ระลึก D.I.Y ทำถุงผ้าพิมพ์ลายสีใบไม้-ดอกไม้จากธรรมชาติ ปิดท้ายด้วยของว่างเครื่องดื่ม เติมเต็มความสุขกลับบ้านด้วยกัน

 

ชมภาพบรรยากาศความประทับใจได้ที่

Facebook : AP Thai

Instagram : AP_Society

#APTHAi #APTHAISOCIETY
Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top