Detail-banner-dasktopDetail-banner-Moblie
28/03/2019
ACTIVITIES

GROW 101

28/03/2019
ACTIVITIES
GROW 101
AP WORLD PROJECT GROW ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวคิดเรื่องพื้นที่สีเขียว

ภาพกิจกรรมจากงาน GROW 101 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจดีๆของ AP WORLD PROJECT GROW ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวคิดเรื่องพื้นที่สีเขียวและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยขอส่งมอบประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านเอพีได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้ขั้นพื้นฐานกับสายพันธุ์ที่สามารถช่วยกรองอากาศได้ดี พร้อมรับคำแนะนำการดูแลรักษาต้นไม้ที่ถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ปิดท้ายด้วยอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

ชมภาพบรรยากาศความประทับใจได้ที่

Facebook : AP Thai

Instagram : AP_Society

#APTHAi #APTHAISOCIETY

Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top