Grow101_Online-BannerGrow101_Online-BannerMobile
06/05/2019
ACTIVITIES

Grow 101

06/05/2019
ACTIVITIES
Grow 101
AP SOCIETY ขอร่วมสร้างสังคมคุณภาพและส่งมอบประสบการณ์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านเอพี
เชิญเรียนรู้การปลูกต้นไม้สายพันธุ์ที่สามารถช่วยกรองอากาศได้ดีกับเวิร์คช็อป GROW101
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจดีๆของเอพีจาก AP WORLD PROJECT GROW
โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวคิดเรื่อวพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พร้อมต้อนรับลูกบ้านด้วยของที่ระลึก D.I.Y ทำถุงผ้าพิมพ์ลายสีใบไม้-ดอกไม้จากธรรมชาติ
ปิดท้ายด้วยของว่างเครื่องดื่ม เติมเต็มความสุขกลับบ้านด้วยกัน พบกันได้ที่ 6 โครงการเอพี


1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2562   เวลา 14.00-17.00 น.  โครงการ บ้านกลางเมืองสาทร-สุขสวัสดิ์
2. วันที่ 12 พฤษภาคม 2562   เวลา 14.00-17.00 น.  โครงการ The City ราชพฤกษ์
3. วันที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 14.00-17.00 น.  โครงการ Centro เวสต์เกต
4. วันที่ 19 พฤษภาคม 2562   เวลา 14.00-17.00 น.  โครงการ Centro รังสิต
5. วันที่ 25 พฤษภาคม 2562   เวลา 14.00-17.00 น.  โครงการ Centro ปิ่นเกล้า-วงแหวน
Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top