Banner
05/08/2019
CAREERS

AP Academy เปิดคลาสอบรมให้ความรู้

Mobile
05/08/2019
NEWS

AP Academy เปิดคลาสอบรมให้ความรู้

กับผู้ที่อยากเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์ ฟรี!

AP Academy เปิดคลาสอบรมให้ความรู้กับผู้ที่อยากเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์ ฟรี!

วัน-เวลา : วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่ : AP Academy อาคารเลครัชดา ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก

วิทยากร : โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จากสถาบัน AP Academy

จำนวนที่เปิดรับ : 40 คน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้

  1. เรียนรู้เทคนิคการขายอย่างครบวงจรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  2. เรียนรู้จากนักขายมืออาชีพ จาก AP Academy สถาบันการเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย
  3. โอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพนักขายอสังหาริมทรัพย์
  4. เคล็ดลับการขายที่นำไปสู่รายได้หลักแสน


คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                                                                

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- มีความสนใจในงานขายอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ที่ https://forms.gle/UM5gVjXCUiZWnL3K8  ภายในวันนี้ - 5 กันยายน 2562
  2. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในวันที่ 6 กันยายน 2562 ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้
  • Email ของท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
  • Facebook : https://www.facebook.com/apthaicareer                     

        *หมายเหตุ : AP Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม และการตัดสินคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมตามรายชื่อที่ประกาศถือเป็นที่สิ้นสุด

  1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม จะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 9 กันยายน 2562
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-261-2518 ต่อ 635
Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top