banner
17/08/2019
NEWS

AP Academy กับหลักสูตร นักขายอสังหาริมทรัพย์ "Sales For Real ครั้งที่ 5”

mobile
17/08/2019
NEWS

AP Academy กับหลักสูตร นักขายอสังหาริมทรัพย์ "Sales For Real ครั้งที่ 5”

AP Academy ได้จัดกิจกรรมอบรมและ Workshop หลักสูตรนักขายอสังหาริมทรัพย์ ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจงานขายอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562   AP Academy ได้จัดกิจกรรมอบรมและ Workshop หลักสูตรนักขายอสังหาริมทรัพย์ "Sales For Real ครั้งที่ 5” ให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจงานขายอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
.
โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก และได้รับเกียรติจาก คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ Managing Director บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด เป็นผู้บรรยายหัวข้อภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
.
บรรยากาศการอบรมและ Workshop อัดแน่นไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จาก AP Academy ดูแลอย่างใกล้ชิด และแบ่งปันประสบการณ์กันอย่างไม่มีกั๊ก
.
AP Academy รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้งานขายอสังหาริมทรัพย์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในวันนี้จะสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
.
ติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้จาก AP Academy ได้ที่ Facebook : AP People and Career แล้วพบกันในกิจกรรมหน้านะคะ
Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top