Banner-Desktop
30/04/2019
CAREERS

Site Engineer Internship

Banner-Mobile-copy
30/04/2019
NEWS

Site Engineer Internship

มื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เอพี ได้จัดกิจกรรม Onboarding เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Site Engineer จำนวน 25 คน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เอพี ได้จัดกิจกรรม Onboarding เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Site Engineer จำนวน 25 คน เพื่อให้น้องๆนักศึกษาวิศวกรรมโยธาได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆของการสร้างบ้าน ก่อนที่น้องๆจะลงไปลุยหน้างานจริง

พี่ๆเอพีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกงานที่เอพีจะช่วยให้น้องๆได้เก็บประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อที่จะก้าวมาเป็นวิศวกรโยธาคุณภาพในอนาคตต่อไป

Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top