D Smart
01/11/2017
CAREERS

บริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ และเส้นทางการเติบโตในสายงาน

M Smart
01/11/2017
NEWS

บริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ และเส้นทางการเติบโตในสายงาน

SMART CIVIL ENGINEER 4.0 บริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพและเส้นทางการเติบโตในสายงาน

SMART CIVIL ENGINEER 4.0

บริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพและเส้นทางการเติบโตในสายงาน
 
 
โอกาสเติบโตมาถึงแล้ว! เอพี อะคาเดมี่ เปิดอบรมให้กับวิศวกรรุ่นใหม่ เข้ามาเรียนรู้ในทุกกระบวนการกับ “กลยุทธ์การบริหารโครงการก่อสร้างเพื่อความสำเร็จ” และล้วงลึกกับ Case Study ที่คัดมาแบบเน้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรโยธามืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ 
 
16 ธันวาคม 60 เวลา 8.30 – 12.00 น.
AP ACADEMY LAB  ชั้น 31 @ LAKE RATCHADA 
 
 
วิทยากรการอบรม : ดร. ประสงค์ ธาราไชย 
- อุปนายกสภาวิศกร (2556 - 2558)
- นายกวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย(2551-2553)
- เลขาธิการสภาวิศกร (2546-2549)
- เลขาธิการ วสท. (2543-2546)
 
 
MORNING SESSION/CONTENT
08.30 -09.00  ลงทะเบียน (30 นาที)
09.00-09.15 INTRODUCTION (15 นาที)
09.15-10.20   กลยุทธ์การบริหารโครงการก่อสร้างเพื่อความสำเร็จ  ในยุค 4.0
10.20-10.45   กรณีศึกษา “การบริหารโครงการก่อสร้าง”
10.45-11.00 Break ช่วงเช้า (15 นาที)
11.00-11.45   Talk  “เส้นทางการเติบโตในสายอาชีพวิศวกรโยธาอสังหาริมทรัพย์” (OWNER)”
11.45 -12.00 COACHING/ รับประกาศนียบัตร


สมัครได้แล้ววันนี้ – 6 ธันวาคม 60
Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top