คอนโดต่ำ 3MB ส่วนกลางจัดเต็ม

คอนโดมิเนียมจากเอพี ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพติดรถไฟฟ้าและทางด่วนฯ 
ออกแบบส่วนกลางเพื่อให้ใช้ชีวิตแบบ Extreme Lifestyle สุดทุกด้าน


โดดเด่นด้วยส่วนกลางยิ่งใหญ่เหนือกว่าใคร ดีไซน์ทันสมัย
เทคโนโลยีในส่วนกลางครบครัน ตอบโจทย์ทุกมิติการใช้ชีวิตบนพื้นที่แนวสูง
Register for Subscriber and Special Privilege via appication LINE
Button Line

Google map

I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top