TH_เอพีช่วยผ่อนนนาน30 เดือน_TH_บ้านกลางเมือง The Edition บางนา-วงแหวน (Business District)_ |0094P39

บ้านกลางเมือง ดิ อิดิชั่น  บางนา-วงแหวน (BUSINESS DISTRICT)

ICONIC SHOPHOUSE ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แห่งใหม่
แห่งใหม่ 1 เดียวบนทำเลติดถนนใหญ่บางนา
พื้นที่ใช้สอย 231 ตร.ม รองรับทุกการขยายธุรกิจ
จบครบวงจรโอบล้อมด้วยหมู่บ้านกว่า 1,000 ครอบครัว
พิเศษ 8.99 ล้าน (จากปกติ 12.99 ล้าน*)

Google map

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

เมื่อลูกค้าทุกรายที่จองซื้ออาคารในโครงการ บ้านกลางเมือง ดิ อิดิชั่น  บางนา-วงแหวน (BUSINESS DISTRICT) ในราคาปกติตั้งแต่ 13.99 ล้านบาทขึ้นไป และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ลูกค้าจะได้รับของแถมเป็นทาวน์เฮ้าส์ในโครงการ “บ้านกลางเมือง บางนา – วงแหวน” เนื้อที่ 17 ตรว. จำนวน 1 แปลง (เฉพาะแปลงที่บริษัทฯ กำหนด)

  • ลูกค้าจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังที่แถมแต่เพียงผู้เดียว
  • หากลูกค้าไม่ประสงค์จะรับบ้านเป็นของแถมสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดจำนวน 5,000,000 บาท
  • ลูกค้าที่ได้รับของแถมจะต้องเสียภาษีเงินได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) จากมูลค่าจากของแถมตามที่กฎหมายกำหนด
  • ลูกค้าที่ได้รับของแถมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าบริการสาธารณะ, ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ภายในหมู่บ้าน “บ้านกลางเมือง บางนา – วงแหวน” เช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่นภายในหมู่บ้าน
  • ลูกค้าที่ได้รับของแถมจะต้องทำบันทึกข้อตกลงในการอยู่อาศัยร่วมกันเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่นภายในหมู่บ้าน
  • บริษัทฯ จะส่งมอบบ้านที่ได้รับเป็นของแถมดังกล่าวตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น โดยไม่รับประกันข้อชำรุดบกพร่องแต่อย่างใด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขาย โครงการ บ้านกลางเมือง ดิ อิดิชั่น  บางนา-วงแหวน (BUSINESS DISTRICT) ก่อนตัดสินใจ

I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top