บ้านเดี่ยว-โซนสาทร-กัลปพฤกษ์_SEM

บ้านเดี่ยว-โซนสาทร-กัลปพฤกษ์

'BEST OF THE YEAR' ลด 20 ล้าน* แถม 20 รายการ*
บ้านเดี่ยว เพียง 10 นาที ถึงสาทร และ 2 นาทีถึง MRT บางแค*
เชื่อมต่อ ถนนกัลปพฤกษ์ เพชรเกษม และ วงแหวนกาญจนาฯ
เริ่ม 9.5-20 ล้าน* ลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาท*

Register for Subscriber and Special Privilege via appication LINE
Button Line
Projects you are interested
Submit

Google map

I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top