บ้านเดี่ยวTHE CITY-โซนสาทร 

บ้านเดี่ยวTHE CITY โซนสาทร 

'BEST OF THE YEAR' ลด 20 ล้าน* แถม 20 รายการ*
บ้านเดี่ยว หรู เชื่อมต่อ สาทร บนทำเล กัลปพฤกษ์ และ สุขสวัสดิ์
เริ่ม 12.9 - 29 ล้าน* ลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาท*

Register for Subscriber and Special Privilege via appication LINE
Button Line
Projects you are interested
Submit

Google map

I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top