คอนโดสาทร-ธนบุรี

คอนโด สาทร-ธนบุรี

คอนโดสาทรและฝั่งธนฯ จากเอพี เพียงไม่กี่นาทีสู่ CBD สาทร ทุกตารางเมตรออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกลางดีไซน์ครบ ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น สะดวกสบายทุกย่างก้าว ติดรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (สายสีลม) และสายสีน้ำเงิน ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วน เชื่อมต่อไปยังโซนออฟฟิศและสถาบันการศึกษาชั้นนำได้อย่างรวดเร็ว เหมาะทั้งอยู่อาศัยและเอื้อต่อการลงทุน สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต
Register for Subscriber and Special Privilege via appication LINE
Button Line

Google map

I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top