MOVING FORWARD IN 2020

สำหรับ AP “นวัตกรรม” ใหม่ๆก็ไร้ความหมายถ้าไม่สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยของลูกบ้านเราได้อย่างแท้จริง ในการสร้างสรรค์ Hybrid Living เราเริ่มคิดจากความต้องการของลูกค้าเสมอ ออกแบบทุกประสบการณ์ให้ตอบโจทย์ทุกมิติ แห่งการใช้ชีวิต

ตั้งแต่ทางเข้า-ออกโครงการ ตีโจทย์เรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายด้วย Katsan Application เข้าใจว่าเรื่องประหยัดทรัพยากรเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ แต่ไม่อยากเสียเวลากับมัน จึงใช้ Solar Power และ Grey-Water Recycling System ให้ช่วยประหยัดน้ำและไฟ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนเรื่องค่าส่วนกลาง

สำหรับการอยู่อาศัยในบ้านเราคัดสรรสิ่งที่สำคัญจริงๆ เช่นเรื่องไฟที่เปิด-ปิดอัตโนมัติเมื่อพบการเคลื่อนไหวจาก Motion Sensor อีกทั้งยังมองไปถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้ใหญ่กับ Elderly Care system

Hybrid Living เติมความเข้าใจ ใส่ความคิดให้นวัตกรรมเพื่อชีวิต

Hybrid Living นวัตกรรมบ้านเดี่ยวที่เข้าใจชีวิต

เพราะตัวตนคุณไม่ได้มีแค่หนึ่งคำจำกัดความ
ความต้องการของการอยู่อาศัยจึงไม่ได้มีเพียงด้านเดียว

 • อยากทำงาน
  แต่ก็
  อยากเที่ยว
 • อยากหลีกหนีความวุ่นวาย
  แต่ก็
  อยากเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์
 • อยากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
  แต่ก็
  ชอบความสะดวกสบายของเมือง
 • อยากพักผ่อนที่บ้าน
  แต่ก็
  อยากสังสรรค์กับเพื่อนๆ

AP มุ่งก้าวให้ทันกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปค้นคว้าศึกษาหาความต้องการอันหลากหลายของผู้คนในยุคนี้เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของชีวิตให้ลงตัว ด้วยการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับพื้นที่โครงการ สร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัย ผสมผสานฟังก์ชั่นบ้านที่เราคิดค้นมากับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและระบบสมาร์ทโฮม สู่สเปซแห่งนวัตกรรมที่เข้าใจการใช้ชีวิตแบบไฮบริดอย่างแท้จริง

Hybrid Living นวัตกรรมบ้านเดี่ยวที่เข้าใจชีวิต

เพราะตัวตนคุณไม่ได้มีแค่หนึ่งคำจำกัดความ
ความต้องการของการอยู่อาศัยจึงไม่ได้มีเพียงด้านเดียว