โครงสร้างบริษัท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
 • บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
 • บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)
 • บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)
 • บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์
 • บจก. ทองหล่อ เรสซิเดนซ์
 • บจก. ซิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส
 • บจก. เอพี (เอกมัย)*
 • บจก. เอพี (เพชรบุรี)*
 • บจก. เอพี (รัชโยธิน)*
 • บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 1*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 2*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 3*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 4*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 5*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 6*
 • บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018)
 • บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่
 • บจก. เอพี เอ็มอี 8*
 • บจก. อาร์ซี1
 • บจก. อาร์ซี2
 • บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2017)
 • บจก. เอพี เอ็มอี 10*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 11
 • บจก. เอพี เอ็มอี 12*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 14*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 15*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 16*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 17*
 • บจก. เอพี เอ็มอี 18
 • บจก. เอพี เอ็มอี 19
 • บจก. เอพี เอ็มอี 20
*บริษัทร่วมทุนกับมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป โดยมีอัตราส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างบริษัทต่อ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป เท่ากับ ร้อยละ51 ต่อร้อยละ49

ธุรกิจอบรม

 • บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซนเตอร์ จำกัด
 • SEAC (Singapore) Pte., Ltd.

ธุรกิจบริการ

 • บริษัท เคลย์ มอร์ อินโนเวชั่น แล็บ จำกัด
 • บริษัท วาริ ดิจิตอล จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด

ธุรกิจบริหารโครงการ

 • บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 • บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด
*รายชื่อบริษัท ณ วันที่ 31 ธค. 2562
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
มีพันธกิจสำคัญ คือ การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย
ครอบคลุมทุกมิติ
อนุพงษ์ อัศวโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน