banner1180x480banner750x480
11/02/2558
charity_society

AP ร่วมกับตาวิเศษ มอบความสุขแก่เด็กๆและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

11/02/2558
charity_society
AP ร่วมกับตาวิเศษ มอบความสุขแก่เด็กๆและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
AP ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทยหรือตาวิเศษ มอบความสุขแก่เด็กๆและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
AP ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทยหรือตาวิเศษ มอบความสุขแก่เด็กๆและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และชุมชนวัดคูหาสวรรค์ เข้าชมละครเวทีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก เรื่อง “มะมา...สร้างเมืองสะอาดสดใสกับตาวิเศษ” ที่เน้นการปลูกฝังนิสัยและวินัยให้เด็กรุ่นใหม่ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเข้าใจเรื่องการทิ้งขยะและการรับผิดชอบต่อส่วนรวม นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับน้องๆและผู้ปกครอง ได้สนุกไปกับละครที่สอดแทรกความรู้ไปในตัว
กลับ
แชร์
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน