KNOW HOW
 • Witty Hacks

แชร์วิธีการคัดแยกขยะที่บ้านโดยใช้หลักการ 3R

บทความที่จะพาไปทำความรู้จักกับวิธีการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R เพื่อจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

AP THAILAND

AP THAILAND

ประโยชน์ของการแยกขยะ

ทุกวันนี้โลกกำลังประสบกับปัญหาขยะล้นโลก เพราะประชากรทั้งโลกนั้นสร้างขยะจำนวนมหาศาลทุกวัน อย่างเช่นคนไทยสร้างขยะรวมกันมากกว่า 27 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย ซึ่งขยะบางส่วนอย่างพลาสติกส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ แต่บางส่วนถูกกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เล็ดลอดลงสู่ท้องทะเล และกลายเป็นปัญหามลพิษทางทะเลอยู่ในขณะนี้ การที่ทุกคนจะช่วยลดปริมาณขยะเหล่านี้ได้ คือการที่ทุกคนร่วมใจกันลดการสร้างขยะ และรู้จักการคัดแยกขยะที่บ้านให้ถูกต้อง

 

หนึ่งในวิธีจัดการที่ได้รับความนิยมคือ การลดขยะตามแนวคิด 3R นั่นคือ Reduce Reuse Recycle ซึ่งวิธีนี้เป็นการดำเนินการเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และประโยชน์ของการแยกขยะจะปรับปรุงกระบวนการ และจัดการของเสียโดยรวมที่ช่วยลดขยะได้จริง

 

หลักการคัดแยกขยะที่บ้านด้วยเทคนิค 3R

 

หลักการคัดแยกขยะที่บ้านด้วยเทคนิค 3R

ด้วยเพราะผู้คนในปัจจุบันเริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น จึงทำให้เกิดการรณรงค์ต่างๆ เช่น การใช้ Hashtag #wear ใน Social Media เพื่อรณรงค์การใส่เสื้อผ้าซ้ำๆ ลดการผลิตที่ต้องใช้ทั้งแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติมากมาย หรือการซื้อของมือสองมาใช้แทนการซื้อสินค้าใหม่ รวมไปถึงการนำสิ่งของที่มีมาผลิตและสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหลักการจัดการขยะ 3R ที่สามารถนำไปใช้ในการคัดแยกขยะที่บ้านได้

 

การจัดการขยะตามแนวทาง 3R คือ การลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิล เพื่อกันวัสดุออกจากหลุมฝังกลบให้ได้มากที่สุด นับว่าเป็นประโยชน์ของการแยกขยะอย่างหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • Reduce การลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น เช่น งดการใช้พลาสติกแบบ Single use ที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 • Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ ค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการใช้สิ่งต่างๆ ที่แทนการถูกโยนทิ้งไป
 • Recycle การเปลี่ยนสิ่งที่เก่าและไร้ประโยชน์ ให้เป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์

 

วิธีการนำ 3R มาคัดแยกขยะในบ้าน

 

วิธีการนำ 3R มาคัดแยกขยะในบ้าน

การคัดแยกขยะตามหลัก 3R นั้น สามารถนำมาใช้ในการคัดแยกขยะในบ้านของคุณได้ เพราะประโยชน์ของการแยกขยะเป็นแนวทางที่แนะนำสำหรับการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน คุณอาจสงสัยว่าคุณจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร มาดูกัน

 

หลักการ Reduce

 

1. หลักการ Reduce

การ Reduce เรียนรู้ที่จะลด การลดเป็นเพียงการสร้างขยะให้น้อยลง เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ดังนั้นจึงเป็นวิธีแรกในหลัก 3R ที่ทุกคนสามารถหยุดปัญหาขยะที่ต้นทางได้โดยการลดการใช้ การเริ่มต้นใช้ให้น้อยลงหมายความว่ามีขยะในการกำจัดน้อยลงด้วยนั่นเอง ต่อไปนี้คือวิธีง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะที่คุณสร้างที่สามารถทำได้ที่บ้านของทุกคน

 • ลดถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกทำให้เกิดขยะจำนวนมาก และใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย เพื่อลดการสร้างขยะจึงควรลดการใช้ถุงพลาสติกในการใส่สินค้าที่ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต และใช้ถุงผ้าที่ทนทานที่สามารถนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้แทน

 

ลดการใช้โฟม

 

 • ลดการใช้โฟม

บรรจุอาหารกลางวันของคุณในกล่องอาหารกลางวันที่ทนทานหรือปิ่นโตแทนการใช้กล่องโฟม หรือถุงอาหารกลางวันแบบใช้ซ้ำได้แทน และเลือกซื้ออาหารจากร้านที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเลือกกินอาหารที่ร้านแทนการใส่กล่องกลับบ้าน ก็จะช่วยลดปริมาณการใช้โฟมได้มาก

 • ลดการใช้กระดาษ

เปลี่ยนมาใช้ผ้าเช็ดปากแทนกระดาษเช็ดปาก หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่ รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้จาน ช้อน แก้ว ถ้วย และผ้าเช็ดปาก ที่เป็นกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง เพราะจะเป็นการเพิ่มปัญหาและส่งผลให้มีขยะจำนวนมาก นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการซื้อสิ่งของที่บรรจุกระดาษฟอยล์ กระดาษห่อต่างๆ ด้วย เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ส่วนเกินนี้จะสูญเปล่าเพราะต้องใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

 • ลดการใช้สิ่งของสิ้นเปลือง

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ ที่มาในรูปแบบซองที่ไม่สามารถนำกลับมาเติมใหม่ได้ ได้กลายเป็นหนึ่งในขยะพลาสติก เพื่อลดการใช้จึงควรหลีกเลี่ยงวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกหรือแก้วที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้แทน

 

หลักการ Reuse

 

2. หลักการ Reuse

การ Reuse เรียนรู้การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ คือการนำของเก่าหรือของที่ไม่ต้องการที่คุณอาจทิ้งไป กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แม้แต่สิ่งของเล็กๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น กล่องไปรษณีย์ หรือถุงพลาสติก และยังมีอีกหลายวิธีที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยลดขยะได้ และประโยชน์ของการแยกขยะจะช่วยแยกประเภทขยะเพื่อให้เรานำเอามาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น

 • เสื้อผ้า

หากรูปร่างของคุณเปลี่ยนไปและใส่เสื้อผ้าเก่าๆ ไม่ได้ แทนที่จะทิ้งเสื้อผ้าที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป ให้นำไปมอบให้กับคนที่ต้องการ หรือบริจาคเสื้อผ้าของคุณให้กับองค์กรการกุศล แต่หากว่าคุณยังใส่ได้ควรนำกลับมาใส่ซ้ำใหม่ โดยนำมาประยุกต์เข้ากับเสื้อผ้าอื่นๆ เพื่อเป็นแฟชั่นใหม่ของตัวเองได้

 

 

 • เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์ ตู้ โต๊ะ โซฟา และอื่นๆ ภายในบ้าน หากมีการชำรุดเสียหาย แทนที่จะเลือกทิ้งไปเป็นขยะ แต่ควรนำมาซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อย่างโซฟาถ้าเบาะขาดก็สามารถนำผ้าหรือหนังมาซ่อมแซมใหม่ให้เป็นโซฟาใหม่ได้อย่างง่ายๆ

 • หนังสือ

หนังสือที่ยังอยู่ในสภาพดี หากคุณไม่ต้องการแล้วยังมีที่รับบริจาคอีกมากมาย ทั้งห้องสมุดประชาชน ทัณฑสถาน หรือแม้แต่โรงเรียนที่ห่างไกล การคัดแยกขยะที่บ้านจะทำให้หนังสือของคุณสามารถส่งต่อและให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ โดยที่จะไม่ถูกทิ้งเป็นขยะอีกด้วย

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องออกกำลังกาย เครื่องปั่น และของอื่นๆ ในบ้านที่คุณเลิกใช้แล้วนั้น สามารถนำไปขายเป็นสินค้ามือสองต่อให้กับผู้อื่นที่ต้องการได้ เป็นการช่วยนำสิ่งของทั้งหมดที่คุณไม่ต้องการกลับมาใช้ใหม่ และคุณยังทำเงินได้เล็กน้อยอีกด้วย

 • กล่องหรือชั้นวางของ

กล่องหรือชั้นวางที่สภาพอาจไม่สมบูรณ์แต่ยังคงใช้งานได้สำหรับใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักเบา ควรนำไปใช้เก็บของเล็กๆ น้อยๆ ในครัว ในห้องน้ำ หรือใช้เก็บสิ่งของต่างๆ ที่มักทำหายไว้ด้วยกัน เช่น สายคอมพิวเตอร์ สายชาร์จมือถือ เป็นต้น

 

หลักการ Recycle

 

3. หลักการ Recycle

การ Recycle เรียนรู้การรีไซเคิลอย่างง่ายๆ ซึ่งการรีไซเคิลเป็นสิ่งสุดท้ายและถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดของหลัก 3R การรีไซเคิลคือการที่เปลี่ยนวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการแปรรูปอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น และก่อนที่จะรีไซเคิล ต้องเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่สามารถรีไซเคิลได้ และสิ่งใดที่ไม่สามารถทำได้ เพื่อเป็นก้าวแรกสู่การรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักประโยชน์ของการแยกขยะมากขึ้นด้วย

 • พลาสติก

พลาสติก HDPE เช่น ขวดนม ขวดน้ำ และบรรจุภัณฑ์ใส่น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ สามารถนำไปรีไซเคิลเปลี่ยนเป็นไม้พลาสติกสำหรับพื้นระเบียง อ่าง ถังเก็บของ รวมถึงทำขวดพลาสติกใหม่ได้ หรือพลาสติก PP เช่น ถาดใส่อาหารสำเร็จรูป ขวดใส่ครีมหรือโลชั่นต่างๆ ฝาขวดพลาสติก สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอรี่ ไม้กวาดพลาสติก กระถางใส่ต้นไม้ จานรองแก้ว เป็นต้น เพราะฉะนั้น ควรคัดแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิลต่อได้

 • เศษอาหาร

เศษอาหารที่เหลือจากการกินในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเศษเนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ ล้วนแล้วแต่เป็นขยะอินทรีย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยการนำไปทำปุ๋ยหมักด้วยตนเอง หรือใส่ลงในถังกำจัดเศษอาหารโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักออกมาและนำไปใส่ยังต้นไม้หรือพืชผลต่อไป เป็นแหล่งอาหารที่ดีให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงาม

 

Recycle เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว

 

 • เสื้อผ้าที่ไม่สามารถใช้ได้แล้ว

สำหรับเสื้อผ้าที่ไม่สามารถใช้ได้แล้ว เช่น กางเกงยีนส์หรือเสื้อยืดเก่าๆ สามารถนำมาตัดและเย็บใหม่เปลี่ยนเป็นกระเป๋าสะพายเก๋ๆ ได้ หรือผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า ที่ไม่ใช้แล้ว ก็สามารถนำเอามาตัดเย็บทำงานฝีมือจากงานผ้าได้ หรืออย่างน้อยที่สุดเสื้อผ้าเก่าก็สามารถกลายเป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดได้เช่นกัน

 • ขวดแก้ว

ขวดแก้ว ขวดน้ำอัดลม ขวดโซดา หรือขวดเครื่องดื่มต่างๆ รวมถึงโหลแก้ว สามารถนำไปรีไซเคิลด้วยการหลอมรวมกันเพื่อผลิตซ้ำออกมาเป็นขวดแก้วให้นำมาใช้ต่อไป และสามารถทำซ้ำด้วยการหลอมแล้วหลอมอีกได้ตลอดช่วงเวลาของมัน และเพื่อการนำไปรีไซเคิลได้อย่างง่ายๆ ควรเริ่มจากการคัดแยกขยะที่บ้านโดยแยกแก้วออกจากขยะอื่นๆ เพื่อให้ถูกส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลแก้วโดยเฉพาะ

 • แผ่นไม้

แผ่นไม้ที่ใช้แล้ว หรือถูกแกะ ถอด หลุดออกมาจากเฟอร์นิเจอร์เก่า หรือวัสดุอื่นๆ สามารถนำมาแปรรูปใหม่เป็นโต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง หรือลังเก็บของได้ รวมทั้งยังสามารถนำไปทำเป็นงานคราฟท์เพื่อไว้ใช้เอง หรือทำขายสร้างรายได้ได้อีกด้วย

 

ประโยชน์ของการคัดแยกขยะในบ้าน

 

ประโยชน์ของการแยกขยะในบ้าน และการใช้หลัก 3R 'ลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิล'

การจัดการกับขยะด้วยหลัก 3R นั้น จะทำให้ปริมาณของเสียที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมลดลงอย่างมาก โอกาสในการแพร่กระจายสารพิษสู่อากาศหรือท้องทะเลก็ลดลงเช่นกัน เพราะช่วยลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลภาวะโดยอัตโนมัติ และการจัดการขยะด้วยหลัก 3R รวมถึงการคัดแยกขยะที่บ้าน จะช่วยขจัดวิธีปฏิบัติในการกำจัดของเสียที่ไม่เหมาะสม เช่น การเผาขยะ ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง รวมถึงจัดการกับขยะอย่างไม่ตั้งใจในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้ แนวทางเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการของเสียในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์หลักของหลักการ 3R คือการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ใหม่กว่า ทำให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมประสิทธิภาพของทรัพยากรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วซ้ำหลายครั้ง นำมาผลิตใหม่ หรือลดการใช้งานทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนมากขึ้น และไม่เพียงแต่ในเรื่องของพลังงานและทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งยังช่วยเพิ่มการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ ฯลฯ ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากร ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งเป็นวิธีการสร้างวิธีการกำจัดขยะที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

เมื่อการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเป็นเรื่องยากมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เริ่มเสื่อมลง ประกอบกับปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่มีสาเหตุมาจากการเกิดมลพิษต่างๆ ขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาขยะล้นโลก และการบริโภคที่มากเกินไป ดังนั้น ประโยชน์ของการแยกขยะด้วยการนำหลักการ 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะที่บ้านนั้น ที่นอกจากจะช่วยลดการเกิดขยะ จากการลดการใช้ นำมาใช้ซ้ำ และนำไปรีไซเคิลใหม่แล้วนั้น ยังช่วยยับยั้งการเกิดมลพิษที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม และส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณและคนในครอบครัวดีขึ้นอีกด้วย

RELATED ARTICLES