KNOW HOW
 • FINANCIAL

  รู้จักการขายฝากที่ดิน ต้องรู้อะไรบ้าง มีข้อดีอย่างไร ?

  ขายฝากที่ดิน ได้เงินก้อนมาใช้ไว ไถ่ถอนที่ดินมาใช้ประโยชน์ภายหลังได้ อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องใช้เงินเร่งด่วนแต่ยังไม่อยากขายที่ดินในครอบครองให้ผู้อื่น

  AP THAILAND

  AP THAILAND

  ขายฝากที่ดิน

  MAIN POINT 

   

  • ขายฝากที่ดินคือการซื้อขายโฉนดที่ดินโดยสามารถไถ่ถอนคืนภายหลังได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มีเงินมาใช้ก่อนในยามจำเป็น แต่หากไม่ไถ่ถอนที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ดินดังกล่าวก็จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากในทันที
  • ขั้นตอนการขายฝากที่ดินทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกัน และได้รับการอนุมัติรวดเร็ว เพียงแค่ลงทะเบียนขายฝาก รอเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งการประเมินและราคารับฝาก เลือกข้อเสนอที่ถูกใจ จากนั้นจึงทำสัญญาขายฝากที่ดิน ณ กรมที่ดินเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น

   

  หากคุณมีที่ดินและกำลังต้องการใช้เงินด่วนแต่ไม่อยากเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินตรงนั้นไปอย่างถาวร การขายฝากที่ดินอาจเป็นคำตอบที่คุณมองหา มาทำความรู้จักกับการขายฝากที่ดินที่จะทำให้คุณได้รับเงินอย่างรวดเร็วและสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนในภายหลังได้ในบทความนี้

   

  ขายฝากที่ดินคืออะไร?

  การขายฝากที่ดิน

   

   

  ขายฝากที่ดินคือการทำสัญญาซื้อขายโฉนดที่ดินโดยผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา โดยผู้รับซื้อฝากจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่จะกำหนดดอกเบี้ยได้สูงสุดที่ 15% ต่อปีเท่านั้น และหากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ของที่ดินและโฉนดที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยทันที

   

  ประโยชน์ของการขายฝากที่ดิน มีข้อดีอย่างไร

  ข้อดีของการขายฝากที่ดิน

   

  ข้อดีของการขายฝากที่ดินมีหลายประการด้วยกันได้แก่

   

  • สามารถไถ่ถอนเรียกคืนกรรมสิทธิ์ในตัวที่ดินได้ในภายหลัง ทำให้มีเงินมาใช้ก่อนและไม่ต้องเสียที่ดินไปอีกด้วย เพียงแค่ต้องไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • ขายฝากที่ดินได้วงเงินสูงกว่าการกู้ยืม โดยการขายฝากที่ดินจะได้วงเงินสูงสุดถึง 70% จากราคาประเมินที่ดิน
  • ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกัน และไม่มีการเช็กประวัติทางการเงินของผู้ขายฝาก
  • มีความปลอดภัยสูง เพราะเป็นการทำสัญญาโดยมีภาครัฐอย่างกรมที่ดินเป็นตัวกลาง และมีการกำหนดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรวมไปถึงระยะเวลาในการไถ่ถอนชัดเจน
  • ได้รับเงินรวดเร็ว เพราะอนุมัติได้ไวกว่าการกู้ยืมประเภทอื่นๆ และไม่ต้องเสียเวลารอขายที่ดินอย่างการขายขาด
  • ได้รับเงินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะหากเป็นการขายขาดที่ดินอาจต้องเสียค่าโฆษณาหรือค่านายหน้าเพื่อให้ขายที่ดินออกได้ง่ายขึ้น แต่เมื่อขายฝากที่ดินคุณสามารถดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที

   

  ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

  ทำสัญญาขายฝากที่ดิน

   

  ขั้นตอนการขายฝากที่ดินมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนคือ

   

  1. ลงทะเบียนขายฝากที่ดินกับเจ้าหน้าที่
  2. รอรับการแจ้งผลการประเมินว่าที่ดินผ่านการประเมินหรือไม่ และมีผู้รับซื้อฝากในราคาเท่าใดบ้าง
  3. เลือกข้อเสนอรับซื้อฝากที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด
  4. นัดหมายทำสัญญาขายฝากที่ดิน ณ กรมที่ดิน 
  5. อ่านรายละเอียดในสัญญาให้ครบถ้วน และทำหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินพร้อมจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

   

  เพียงเท่านี้การขายฝากที่ดินก็เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับเงินก้อนตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และมีหน้าที่เพียงจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อฝากที่ดินจนกว่าจะไถ่ถอนที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

   

  ทำความรู้จักสัญญาขายฝากที่ดิน

  สัญญาขายฝากที่ดินมีอะไรบ้าง

   

  อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการขายฝากที่ดินคือสัญญาขายฝากที่ดินนั่นเอง โดยสัญญาขายฝากที่ดินเป็นหัวใจหลักที่กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่คุณจะต้องทำตามรวมไปถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับอีกด้วย

  รายละเอียดที่ควรมีในสัญญาขายฝากที่ดิน

  สัญญาขายฝากที่ดินจะต้องมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

   

  • ชื่อที่อยู่ของทั้งผู้ขายฝากที่ดินและผู้รับซื้อฝาก
  • ข้อมูลของที่ดินที่จะทำการขายฝาก เช่น ขนาดที่ดิน ตำแหน่งของที่ดิน
  • ราคาขายฝากที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อปี
  • ราคาค่าไถ่ถอนที่ดิน
  • วันครบกำหนดที่สามารถไถ่ถอนได้
  • วันที่ทำการขายฝากที่ดิน

   

  จุดที่ควรระวังในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน

  ก่อนทำสัญญาขายฝากที่ดินคุณควรอ่านสัญญาให้ละเอียดและพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าข้อตกลงเป็นไปตามที่คุณต้องการจริง ๆ เพราะหลังทำสัญญาขายฝากที่ดินแล้วที่ดินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝากทันทีจนกว่าคุณจะทำการไถ่ถอนคืน ดังนั้นจึงควรดูรายละเอียดต่อไปนี้ให้ถี่ถ้วน

   

  1. ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้ผู้รับซื้อฝาก คิดเป็นเท่าไหร่ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะต้องไม่เกิน 15% ต่อปี หากรายละเอียดเป็นรายเดือนให้ลองคำนวณเป็นรายปีเสียก่อน
  2. ช่องทางการชำระดอกเบี้ย สามารถจ่ายได้ทางไหนบ้าง สะดวกหรือไม่
  3. วงเงินที่ได้รับ เป็นวงเงินในราคาที่เหมาะสมหรือไม่ เป็นการคิดราคาจากการประเมินแบบใด
  4. ระยะเวลาที่กำหนดในการไถ่ถอน คือกี่ปี โดยสามารถกำหนดได้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี และสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

   

  ความแตกต่างระหว่างการขายฝากที่ดินและการขายขาด

  ขายฝากที่ดินต่างจากขายขาดอย่างไร

   

  ความแตกต่างของการขายฝากที่ดินและการขายขาดมี 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

   

    ขายฝากที่ดิน ขายขาด
  การไถ่ถอน สามารถไถ่ถอนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 1-10 ปี ไม่สามารถไถ่ถอนได้ กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อทันที
  อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ไม่เกิน 15% ต่อปี ไม่เสียดอกเบี้ย
  สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ จนกว่าจะถึงกำหนดสัญญาไถ่ถอน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ เพราะถือเป็นทรัพย์สินของผู้ซื้อโดยสมบูรณ์แล้ว

   

  ขายฝากที่ดิน สร้างเงินก้อน พร้อมใช้ ไถ่ถอนได้!

  ขายฝากที่ดิน ให้คุณได้เงินก้อนมาใช้ก่อนและไถ่คืนที่ดินได้ในภายหลัง ได้รับเงินสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้เงินเร่งด่วนแต่ยังไม่อยากเสียกรรมสิทธิ์ขาดในที่ดิน เพียงแค่ต้องอ่านรายละเอียดสัญญาให้ดี จ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลง และไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

   

  เอพี ไทยแลนด์ เติมเต็มเป้าหมาย ชีวิตดีๆ ในพื้นที่ความสุขที่เราเลือกเองได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างขวางเป็นส่วนตัว ทาวน์โฮมหรือบ้านแฝดดีไซน์สวย คอนโดมิเนียมทำเลติดรถไฟฟ้าเดินทางง่าย และโฮมออฟฟิศฟังก์ชันเจ๋ง รองรับทุกธุรกิจ ก็เลือกให้ตอบโจทย์ได้เลย เพราะ “บ้าน” ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย

   

   

  EMPOWER LIVING อยู่ .. เพื่อทุกความหมายของคุณ

  RELATED ARTICLES