KNOW HOW
 • FINANCIAL

  ดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัว เลือกแบบไหนดีกว่ากัน?

  ใครที่กำลังตัดสินใจกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อบ้านอยู่ต้องเคยได้ยิน! ‘ดอกเบี้ยคงที่’ กับ ‘ดอกเบี้ยลอยตัว’ สองคำนี้ แต่ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร เอพีชวนทำความรู้จักกับอัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบ พร้อมเปิดข้อดีและลักษณะของดอกเบี้ย เพื่อให้การเลือกซื้อบ้านง่ายขึ้นกว่าเดิม

  AP THAILAND

  AP THAILAND

  ดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัว

  MAIN POINTS 

   

  • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คืออัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามดอกเบี้ย ไม่คงตัว อ้างอิงจากสถาบันการเงินของแต่ละธนาคาร  ส่วนสำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ คือเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยที่คงตัวในระยะยาวหรือแค่ช่วงต้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงการทำสินเชื่อกับทางธนาคารกำหนดสัญญาเอาไว้
  • ความแตกต่างของดอกเบี้ยทั้งสองแบบคือเรื่องของความสม่ำเสมอ และระยะเวลา โดยทั้งคู่มีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนที่อยากกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อบ้านต้องนำไปพิจารณา 

   

  ดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัว เลือกแบบไหนดีกว่ากัน?

   

  สมมุติว่าเรากำลังตัดสินใจกู้เงินซื้อบ้าน คอนโดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องคุ้นหูแน่นอนคือคำว่า ‘อัตราดอกเบี้ยลอยตัว’ มาพร้อมๆ กับคำว่า ‘ดอกเบี้ยคงที่’ โดยทั้งสองคำนี้เป็นคำที่คนจะซื้อบ้านต้องทำความเข้าใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะคืออัตราดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายกับธนาคารในทุกๆ เดือน เป็นระยะเวลาจนกว่าจะปิดยอด

   

  โดยอัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของการคิดคำนวณ ประเภท ตลอดจนระยะเวลา ใครที่กำลังซื้อบ้านควรทำความเข้าใจเพื่อสามารถประเมินและนำมาพิจารณากับไลฟ์สไตล์ และรายรับ-รายจ่ายของเราว่าดอกเบี้ยแบบไหนถึงเหมาะสมกว่ากัน วันนี้เอพีเลยชวนมาทำความรู้จักกับดอกเบี้ยลอยตัวกับดอกเบี้ยคงที่ พร้อมแจกแจงความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ย 2 ประเภท เพื่อตอบคำถามว่าเลือกแบบไหนเหมาะสมและดีกว่ากัน

   

  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวคืออะไร

   

  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คืออัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามดอกเบี้ย ไม่คงตัว โดยอ้างอิงจากสถาบันการเงินของแต่ละธนาคาร  ณ ช่วงเวลานั้น ผ่านการคิดคำนวณจากต้นทุนของธนาคารต่างๆ เช่น นโยบายการบริหาร  ทรัพย์สิน หนี้สิน สภาพคล่องของธนาคาร ตลอดจนเรื่องของอัตราเงินเฟ้อและเศรษฐกิจ หลักการของการคิดดอกเบี้ยลอยตัวจะคำนวณต่อมาจากเงินต้นคงเหลือที่แท้จริง คือจะไม่ได้ระบุจำนวนเงินดอกเบี้ยเจาะจงว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ไปตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยลอยตัวมักเป็นข้อมูลดัชนีที่สร้างโอกาสความเสี่ยงแก่กับผู้ชำระค่าอัตราดอกเบี้ยบ้าน หรือสินเชื่อต่างๆ ให้ถูกจ่ายในเรทราคาที่สูงกว่าปกติด้วย

   

  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีกี่ประเภท

  โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมักให้เรทราคาต่ำพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถในการกู้สินเชื่อสูง จึงมี 3 รูปแบบดอกเบี้ยลอยตัว คือดังนี้

   

  • ดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่มีเรทราคาเงินกู้ขั้นต่ำสุด ทำให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาพิเศษ โดยธนาคารจะทำธุรกิจทางการเงินกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี หรือบุคคลผู้มีประวัติการชำระเงินตรงต่อเวลา ยึดระยะเวลากำหนดวันจ่ายในระยะยาวแบบแน่นอน    
  • ดอกเบี้ย MRR (Minimum Retail RateRate) คืออัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่มีเรทราคาเงินกู้ขั้นต่ำสุดกับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบ้าน เป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาพิเศษ โดยธนาคารจะทำธุรกิจทางการเงินกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยชั้นดี และจะยึดระยะเวลากำหนดวันจ่ายในระยะยาวแบบไม่แน่นอน   
  • ดอกเบี้ย MOR (Minimum Overdraft Rate) คืออัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่มีเรทราคาเงินกู้ขั้นต่ำสุด เป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาพิเศษ โดยธนาคารจะทำธุรกิจทางการเงินกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี และมักจะยึดระยะเวลากำหนดวันจ่ายในระยะยาวแบบแน่นอน อีกทั้งบุคคลกลุ่มนี้สามารถเบิกงบเงินเกินบัญชีได้ และธนาคารจะเพิ่มมาตราการพิจารณาการให้เรทดอกเบี้ยลอยตัวอย่างเข้มงวดมากขึ้น 

   

  อัตราดอกเบี้ยคงที่คืออะไร

   

  สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ คือเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยที่คงตัวในระยะยาวหรือแค่ช่วงระยะเวลาช่วงต้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงการทำสินเชื่อกับทางธนาคารกำหนดสัญญาเอาไว้ มักมีระยะอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ 3 ปี  หรือ 5 ปี เป็นขั้นต่ำและไม่มากกว่านั้น สำหรับดอกเบี้ยคงที่จึงเป็นข้อมูลดัชนีที่สร้างโอกาสให้ผู้ชำระค่าอัตราดอกเบี้ยบ้าน หรือสินเชื่อต่าง ๆ ให้ถูกจ่ายในเรทราคาที่สม่ำเสมอกว่านั่นเอง 

   

  อัตราดอกเบี้ยคงที่มีกี่ประเภท 

  อัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 

   

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ คือเรทราคาการชำระสินเชื่อแบบตัวเลขตายตัว โดยผู้กู้สามารถจ่ายค่าดอกเบี้ยกับธนาคารในราคาคงที่ตลอด จะไม่มีการปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์อัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นหรือต่ำลงใด ๆ ทำให้ผู้กู้สามารถจ่ายค่าดอกเบี้ยแบบรายเดือนในราคาเท่า ๆ กัน 
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ช่วงต้น คือเรทราคาการชำระสินเชื่อแบบคงที่ในระยะแรกเท่านั้น ธนาคารจะกำหนดสัญญาดอกเบี้ยแบบคงที่ในระยะ 1-5 ปีแรก เมื่อผ่านพ้นไปยังปีที่ 6 จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเรทราคาจะสูง-ต่ำจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจการเงิน ณ ตอนนั้น 
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันไดช่วงต้น คือมีระยะการขึ้นเรทราคาแบบคงตัวตามทีละขั้นในระยะสัญญา 5 ปีเป็นขั้นต่ำ เมื่อการทำสัญญาผ่านไปยังปีที่ 6  จะปรับอัตราดอกเบี้ยประเภทนี้เป็นดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเรทราคาจะสูง-ต่ำจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจการเงินปัจจุบันเป็นหลัก

   

  ดอกเบี้ยคงที่ VS ดอกเบี้ยลอยตัว เลือกแบบไหนดีกว่า

   

  ไม่ว่าจะดอกเบี้ยลอยตัว หรือดอกเบี้ยคงที่ ทั้งสองแบบก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป ถ้าจะเลือกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบใดดีกว่าอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย เช่น ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรา รายรับ-รายจ่าย ภาระอื่นๆ ในแต่ละเดือน ตลอดจนเรื่องของเศรษญกิจด้วยเช่นกัน โดยเอพีรวมข้อดีของทั้งอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และอัตราดอกเบี้ยคงที่สำหรับช่วยประกอบการตัดสินใจมา ไปดูกันเลย

   

  ข้อดีของดอกเบี้ยลอยตัว 

  1. เหมาะสำหรับผู้ที่คิดว่าสามารถหารายได้ มีเงินเป็นก้อนและมีกำลังมากพอที่จะนำเงินมาปิดยอดได้ไว 
  2. คำนึงเสมอว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามจำนวนงวดในการชำระแต่ละครั้ง โดยดอกเบี้ยจะลดลงเรื่อยๆ ตามเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด จึงเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

   

  ข้อดีของดอกเบี้ยคงที่

  1. ด้วยการชำระเงินในแต่ละงวดเป็นยอดเงินที่เท่ากัน ทำให้เราสามารถการบริหารและวางแผนการเงินในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมกับช่วยลดความเสี่ยงของความไม่มั่นคงได้เป็นอย่างดี 
  2. ดอกเบี้ยงคงที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำทุกเดือน สามารถจ่ายเงินไปได้เรื่อยๆ ไม่รีบปิดยอด ไม่ทำให้เป็นภาระการชำระหนี้มากจนเกินไป ทำให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินในการใช้จ่ายเงินประจำวันสะดวกมากขึ้น 

   

  เอพีแนะนำเลือกอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะกับชีวิต ให้การซื้อบ้านง่ายขึ้น

  เพราะว่าการซื้อบ้านแต่ละครั้งเป็นเรื่องสำคัญ การตัดสินใจสักครั้งหนึ่งในการจ่ายเงินจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน การเลือกอัตราดอกเบี้ยเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้ สำหรับใครที่อ่านบทความนี้จบน่าจะพอเข้าใจเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบลอยตัวและคงที่มากขึ้น และสามารถนำไปตัดสินใจสำหรับการกู้ซื้อบ้านต่อไปได้ง่ายขึ้น

   

  เอพี ไทยแลนด์ เติมเต็มเป้าหมาย ชีวิตดี ๆ ในพื้นที่ความสุขที่เราเลือกเองได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างขวางเป็นส่วนตัว ทาวน์โฮมหรือบ้านแฝดดีไซน์สวย คอนโดมิเนียมทำเลติดรถไฟฟ้าเดินทางง่าย และโฮมออฟฟิศฟังก์ชันเจ๋ง รองรับทุกธุรกิจ ก็เลือกให้ตอบโจทย์ได้เลย เพราะ “บ้าน” ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย

   

   

  EMPOWER LIVING อยู่ .. เพื่อทุกความหมายของคุณ

  RELATED ARTICLES