23/07/2562
NEWS

AP ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าของประเทศไทย

23/07/2562
NEWS

AP ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าของประเทศไทย

AP Academy ได้จัดอบรมหัวข้อ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อการทดสอบมาตรฐานแรงงาน” ให้กับบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอาคารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

   AP Academy ได้จัดอบรมหัวข้อ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อการทดสอบมาตรฐานแรงงาน” ให้กับบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอาคารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้ช่างไฟฟ้าได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพตามที่ได้กำหนดไว้ ตามเป้าประสงค์ของการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าของประเทศไทย

   โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจมีผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมกว่า 600 คน และได้รับเกียรติจาก อ.วัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ อ.มนสิช ศรีส่วน เป็นวิทยากร


  AP Academy หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการทำงาน และสามารถทดสอบขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้


ติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้จาก AP Academy ได้ที่
Facebook : AP People and Career แล้วพบกันในกิจกรรมหน้านะครับ

 

กลับ
แชร์
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน