23/07/2562
NEWS

“เตรียมความพร้อม ทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ”

23/07/2562
NEWS

“เตรียมความพร้อม ทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ”

ให้กับบุคคลในสายงานวิศวกรรมโยธาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้วิศวกรโยธาทุกท่าน ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 AP Academy ได้จัดอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อม เพื่อทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (สาขาโยธา)” ให้กับบุคคลในสายงานวิศวกรรมโยธาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้วิศวกรโยธาทุกท่าน ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร

    โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจมีวิศวกรโยธาลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน และทาง AP Academy ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ อนุกรรมการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรสาขาโยธา สภาวิศวกร และอดีตเลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้บรรยาย

    AP Academy หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการทำงาน และสามารถทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร       (สาขาโยธา) ได้ในเร็ววันนี้ค่ะ


ติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้จาก AP Academy ได้ที่
Facebook : AP People and Career แล้วพบกันในกิจกรรมหน้านะครับ

 

กลับ
แชร์
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน