Banner
09/07/2562
CAREERS

“BIM Career Day”

Mobile-750-x-480
09/07/2562
NEWS

“BIM Career Day”

หากคุณเป็นคนนึงที่มีใจรักใน “BIM” และอยากใช้ความสามารถที่คุณมีอย่างเต็มที่ เราอยากชวนคุณมาโชว์ของให้เราเห็น ในงาน “BIM Career Day” สมัคร-สัมภาษณ์-ทราบผล ครบ! จบใน 1 วัน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • BIM Specialist
 • BIM Modeler
 • Design Engineer

พบกันในวันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น.

AP Academy Lab อาคารเลครัชดา ถ.รัชดาภิเษก

วิธีการสมัคร

 1. ตรวจสอบลักษณะงานและคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่เปิดรับที่ http://bit.ly/2XNdJA0
 2. หากคุณคิดว่างานนี้ใช่สำหรับคุณ และคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเรา ลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์งานที่ https://forms.gle/SUNEMUoKrobXnJ466
 3. เตรียมตัว และเตรียมสกิลของคุณให้พร้อม แล้วมาแสดงศักยภาพของคุณให้เราได้เห็น ในงาน BIM Career Day วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 เปิดลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 30-15.00 น.
 4. หากคุณมี Portfolio หรือ Project ที่เคยทำด้วย “BIM” สามารถนำมา Present ให้เราได้เห็น ว่าคุณนั้นเจ๋งแค่ไหน! หรือจะเป็น Project ที่คุณคิด คุณทำขึ้นมาใหม่ เราก็ยินดี!
 5. สัมภาษณ์เสร็จแล้วไม่ต้องรอผลนาน เพราะเราจะแจ้งผลสัมภาษณ์ ไม่เกิน 00 น. ในวันเดียวกัน

โอกาสดีๆแบบนี้ บอกได้เลยว่าห้ามพลาด!

 

BIM Specialist

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างองค์ความรู้ในเรื่องของ BIM ให้กับบุคลากรภายในองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจของเราทุกฝ่าย
 • สร้างมาตรฐานในการทำงานด้วย BIM ทั้งในเรื่องของกระบวนการทำงานและเครื่องมือในการใช้งานต่างๆ
 • ควบคุม ติดตามและพัฒนากระบวนการทำงาน BIM ทั้งในส่วนของโครงการ (Project) และภายในองค์กร (Corporate)
 • สนับสนุนและดำเนินการตามแผนการทำงานอย่างละเอียด ทั้งในส่วนของกระบวนการ (Process) และเครื่องมือในการทำงาน (Tool) เพื่อผลักดันให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะที่กระบวนการใหม่ๆอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือใหม่ๆ
 • ศึกษา BIM ผ่านการค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและผลตอบรับจากการประยุกต์ใช้ BIM จากทุกฝ่าย เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Revit และ/หรือ BIM softwares อื่นๆ (Revit, Navisworks, Tekla, BIM 360, etc.)
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ BIM ในการทำงานหรือการจัดการงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบคิดริเริ่ม มีทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความสนใจและมุ่งมั่นในการทำงานและเติบโตไปในส่วนงาน BIM
 • หากมีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม BIM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

BIM Modeler

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนแบบก่อสร้าง
 • เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
 • เป็นผู้ประสานงานขียนแบบสำหรับแบบก่อสร้าง และแบบสำหรับแก้ไข (Shop dwg.) ให้ถูกต้อง
 • เป็นผู้จัดเก็บแบบที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้เป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ได้ทันต่อความต้องการ
 • ตรวจแบบก่อสร้าง นำเสนอแนวทางแก้ไขแบบ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างได้จริง
 • เขียนแบบ ไฟฟ้า ประปา งานระบบเพื่อการก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม (ลง SITE)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการใช้โปรแกรม Revit เพื่อขึ้น Model โครงสร้างของอาคาร และในการเช็คและตรวจสอบงานระบบ
 • อ่านแบบได้และมีความเข้าใจแบบก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ประปา และ/หรือ งานโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมได้
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Revit, AutoCAD, Sketch up, และ ArchiCAD
 • มีความสนใจใน BIM Softwares
 • หากมีประสบการณ์ ในงานด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Design Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้แบบและโครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับและงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ควบคุมและปรับปรุงงานออกแบบโครงสร้าง และงานระบบ สุขาภิบาล ให้ได้ตามมาตรฐานของ AP
 • เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างที่จำเป็นเพื่อให้ทีมนำไปปฏิบัติในโครงการ รวมทั้งควบคุมต้นทุนการออกแบบก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา หรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ

 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี ในงานออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง และงานระบบ สุขาภิบาล
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้ และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
 • สามารถใช้โปรแกรม Revit, AutoCAD ได้ดี
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

https://goo.gl/maps/RfgB94L64nXwmUys5

สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก, MRT สุขุมวิท

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา/ทรานสคริป
 4. รูปถ่าย
 5. Portfolio
 6. ใบประกอบวิชาชีพ (หากมี)
กลับ
แชร์
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน