05/08/2562
CAREERS

AP Academy เปิดคลาสอบรมให้ความรู้

05/08/2562
NEWS

AP Academy เปิดคลาสอบรมให้ความรู้

กับผู้ที่อยากเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์ ฟรี!

AP Academy เปิดคลาสอบรมให้ความรู้กับผู้ที่อยากเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์ ฟรี!

วัน-เวลา : วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่ : AP Academy อาคารเลครัชดา ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก

วิทยากร : โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จากสถาบัน AP Academy

จำนวนที่เปิดรับ : 40 คน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้

  1. เรียนรู้เทคนิคการขายอย่างครบวงจรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  2. เรียนรู้จากนักขายมืออาชีพ จาก AP Academy สถาบันการเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย
  3. โอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพนักขายอสังหาริมทรัพย์
  4. เคล็ดลับการขายที่นำไปสู่รายได้หลักแสน


คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                                                                

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- มีความสนใจในงานขายอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ที่ https://forms.gle/UM5gVjXCUiZWnL3K8  ภายในวันนี้ - 5 กันยายน 2562
  2. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในวันที่ 6 กันยายน 2562 ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้
  • Email ของท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้
  • Facebook : https://www.facebook.com/apthaicareer                     

        *หมายเหตุ : AP Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม และการตัดสินคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมตามรายชื่อที่ประกาศถือเป็นที่สิ้นสุด

  1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม จะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 9 กันยายน 2562
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-261-2518 ต่อ 635
กลับ
แชร์
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน