$responseData['d'][0]['image_use_alt']$responseData['d'][0]['image_mobile_use']
22/12/2563
NEWS

เอพี ไทยแลนด์ เดินหน้าเอ็มพาวเวอร์ให้สังคมไทยปลอดโควิด-19

22/12/2563
NEWS

เอพี ไทยแลนด์ เดินหน้าเอ็มพาวเวอร์ให้สังคมไทยปลอดโควิด-19

มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้บุคลากรทางการแพทย์

กรุงเทพฯ (21 ธ.ค. 63) – เอพี ไทยแลนด์ ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING' ที่มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิต ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมาย นำโดย นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอพี ไทยแลนด์  มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ปริมาณ 500 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม หนึ่งในจังหวัดที่มีผู้ใช้แรงงานและกลุ่มแรงงานต่างด้าวสูง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และผู้มาใช้บริการได้ใช้ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค โดยมีนายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เป็นผู้รับมอบ หนึ่งในกิจกรรมที่เอ็มพาวเวอร์ให้คนไทยมีชีวิตวิถีใหม่ที่ไม่ประมาท รักษาการ์ดไม่ให้ตก เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยปราศจากโรคโควิด-19 และโรคติดต่อทางการสัมผัส

###

กลับ
แชร์
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน