$responseData['d'][0]['image_use_alt']$responseData['d'][0]['image_mobile_use']
10/04/2563
NEWS

‘เอพี ไทยแลนด์’ ร่วมผนึกกำลัง ‘ซีพีเอ็น’ ส่งต่อ ‘ถุงน้ำใจ’ EMPOWER บุคลากรทางการแพทย์สู้ศึกโควิด-19

10/04/2563
NEWS

‘เอพี ไทยแลนด์’ ร่วมผนึกกำลัง ‘ซีพีเอ็น’ ส่งต่อ ‘ถุงน้ำใจ’ EMPOWER บุคลากรทางการแพทย์สู้ศึกโควิด-19

กรุงเทพฯ (9 เม.ย. 63) – บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนวัตกรรมการอยู่อาศัย นำโดย นายประจักษ์ ประภามณฑล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม ร่วมผนึกกำลังพันธมิตร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอ็น) ผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก นำโดย ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ส่งมอบน้ำดื่มจากเอพีจำนวน 2,400 ขวด ในโครงการถุงน้ำใจ เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ใน 6 โรงพยาบาลรัฐทัพหน้าในการดูแลผู้ป่วย และเป็นส่วนหนึ่งในของการเอ็มพาวเวอร์ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ถ่ายภาพ ณ เซ็นทรัลเวิลด์คำบรรยายภาพ
: (ที่ 4 จากซ้าย) นายประจักษ์ ประภามณฑล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) นางสาวปัทมนันท์ ธรรมมาสถิตย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นางขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้อำนวยการส่วนงานการส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด) นายองอาจ สุขเลิศกมล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน Shopper Experience and Engagement ฝ่ายการตลาด รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน Partner CRM บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ที่ 6 จากซ้าย) นางสาวธนานุช สงเกื้อ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ (ขวาสุด) นางสาวศริยา จตุรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกัน ณ เซ็นทรัลเวิลด์

กลับ
แชร์
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน