ลงทะเบียน AP OPEN HOUSE 2020
สนใจสมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ*
นามสกุล*
ชื่อเล่น
Line ID
วัน / เดือน / ปีเกิด*
เลขบัตรประจำตัวประชาชน*
โทรศัพท์มือถือ*
อีเมล*
*แนะนำให้ใช้อีเมลส่วนตัว ไม่ควรใช้อีเมลมหาวิทยาลัย
ข้อมูลการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา*
ระบุมหาวิทยาลัย
คณะ*
ระบุคณะ
สาขาวิชา*
ระบุสาขาวิชา
นิสิต - นักศึกษาชั้นปีที่*
เกรดเฉลี่่ยรวมล่าสุด*
คุณทราบข่าวของโครงการ AP OPEN HOUSE 2020 จากสื่อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
โปรดระบุ
โปรดระบุ
ส่งใบสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-261-2518 ต่อ 635,266 (เวลาทำการ 08:30 - 17:30 น.)
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้ช่วยคุณบนเว็บไซต์นี้ ที่จะช่วยให้คุณค้นหาหรือทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ให้ผมช่วยจัดการให้นะครับ
เริ่มต้นเลยไว้ครั้งหน้า
นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น..
กลับด้านบน