$responseData['d'][0]['image_use_alt']$responseData['d'][0]['image_mobile_use']
30/06/2021
NEWS

เอพี ไทยแลนด์ เดินหน้าขยายความช่วยเหลือ

30/06/2021
NEWS

เอพี ไทยแลนด์ เดินหน้าขยายความช่วยเหลือ

พาร์ทเนอร์บริษัทผู้รับเหมาและแรงงานก่อสร้าง ร่วมกว่า 8,000 ชีวิต ก้าวผ่านโควิดไปด้วยกัน

 กรุงเทพฯ (30 มิ.ย. 64) - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ เดินหน้าขยายความช่วยเหลือสู่พันธมิตรบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ร่วมกันขานรับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐปิดแคมป์คนงานเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยเอพีได้รุกต่อยอดแคมเปญ Save Lives, Protect People ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือทั้งพาร์ทเนอร์ผู้รับเหมาที่ทำการก่อสร้างโครงการแนวราบเครือเอพี ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมกว่า 100 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และที่สำคัญคือเข้าไปช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตทีมแรงงานก่อสร้างร่วมกว่า 8,000 ชีวิต ผ่านการปล่อยตัวรถคาราวานจัดส่ง ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และน้ำดื่มสะอาด ให้แก่แคมป์คนงาน พร้อมช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ตลอดระยะเวลา 1 เดือน สถานที่ปล่อยตัวรถคาราวาน ณ โครงการ The City สุขุมวิท-อ่อนนุช

เฟสต่อเนื่องภายใต้แคมเปญใหญ่ SAVE LIVES, PROTECT PEOPLE เอพีมุ่งเซฟคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของทีมแรงงานก่อสร้างร่วมกว่า 8,000 ชีวิต  โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นเรื่องเร่งด่วนแรกที่จะเกิดขึ้นคือ เรื่องปากท้อง อาหารการกินของแรงงานก่อสร้างเมื่อต้องปิดแคมป์คนงาน โดยล่าสุดเอพีได้นำร่องแรกกับทีมแรงงานที่อยู่ในการดูแลของพาร์ทเนอร์บริษัทผู้รับเหมาโครงการแนวราบ ด้วยการลงพื้นที่ส่งมอบข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง รวมถึงน้ำดื่มสะอาด เพื่อให้ทีมแรงงานและครอบครัวที่อยู่ในแคมป์ได้สามารถนำไปประกอบอาหาร ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำประปาที่จะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาปิดแคมป์คนงาน 30 วัน

เอพีมองว่าการขยายความช่วยเหลือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยทั้งพาร์ทเนอร์บริษัทผู้รับเหมาที่ทำงานร่วมกับเอพีแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือการได้สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตของ ทีมแรงงานก่อสร้าง ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดแคมป์และไม่ได้รับค่าจ้างรายวันอีกร่วมกว่า 8,000 ชีวิต โดยเอพีหวังว่าการส่งต่อความช่วยเหลือในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเอ็มพาว์เวอร์คุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงช่วยเหลือ Ecosystem ของวงการธุรกิจก่อสร้าง ให้สามารถดูแลกัน สู้ไปด้วยกัน และก้าวฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันได้เช่นทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING'
มุ่งส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้

Back
Share
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
See what I can assist you with personal tools.
Start now!Next time please
I'm your personal assistant! I can help you to get things done easier done easier on this website! Let me show what I can do for you.
Start now!Next time please
See what I can assist you with personal tools.
go to top