ใช้ชีวิตอยู่ดี
A CONVERSATION WITH AP THAILAND
EP.2 Well Lived : รวมกันเป็นหมู่ แยกกันอยู่ก็ดี
29 | Feb | 2024 Time : 57m
บางทีบ้านก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ของเราคนเดียว แต่ครอบครัว เพื่อน คนรัก และสัตว์เลี้ยง ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญของชีวิตเช่นกัน การปรับตัวเข้าหาสิ่งของ ผู้คน และไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันในบ้านจึงเป็นอีกความท้าทายหนึ่งของเราแต่ละคนในการหาจุดสมดุลระหว่างการรับพลังจากคนรอบข้าง และการเยียวยาจิตใจผ่านการอยู่กับตัวเอง

“ใช้ชีวิตอยู่ดี” ตอนที่ 2 นี้ เราขอชวนมาฟังหลากหลายเรื่องราวจากเหล่าอินโทรเวิร์ตและเอ็กซ์โทรเวิร์ต กับวิธีการของพวกเขาในการบริหารพื้นที่ส่วนตัวให้เข้ากับความสุขส่วนรวม ให้แต่ละคนได้ใช้ชีวิตของตนเองในบ้านอย่างเต็มที่ โดยไม่ทิ้งการใช้เวลาร่วมกับคนและสัตว์ที่พวกเขารัก ทั้งในเวลาทำงานและเวลาผ่อนคลาย

ดำเนินรายการโดย
แพร-พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ จากช่อง Pearishungry

พร้อมแขกรับเชิญ
ยอร์ช-สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ ผู้ก่อตั้งเพจ Gluta Story
เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้กำกับภาพยนตร์
หนู-นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ThisAble.me
เล็ก-นิภาพร วิบูลย์จักร์ Landscape Architect, Managing Director บริษัท Redland-scape